Program profilaktyczny NOE

Uczniowie klas pierwszych LO i TAK,  uczestniczyli w programie profilaktycznym NOE, którego celem było pogłębienie wiedzy na temat realnych konsekwencji kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. Zajęcia prowadził pan Mariusz Kajda – terapeuta, specjalista terapii uzależnień z Pracowni Psychoedukacji i Profilaktyki Uzależnień w Chorzowie, dyrektor Domu Monaru – Ośrodka Leczenia Uzależnień w Krakowie.
NOE  to program profilaktyki uzależnień dla młodzieży, poruszający zagadnienia z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkotyków i dopalaczy. Program stanowi odpowiedź na bardzo konkretne problemy współczesnych czasów, jakimi jest kontakt młodzieży ze środkami psychoaktywnymi.
Program NOE obejmował trzy obszary tematyczne, takie jak PRAWDA, MIŁOŚĆ, WOLNOŚĆ.
W części I prowadzący uświadamiali młodzieży konsekwencje picia alkoholu i korzystania substancji psychoaktywnych.
W części II omawiano wpływ środków zmieniających świadomość na relacje z innymi ludźmi, natomiast w III części prowadzący zachęcał do asertywności oraz przyjęcia postawy abstynenckiej.
Młodzież  biorąca udział w spotkaniu uzyskała konkretną wiedzę o skutkach uzależnień, co dało jej możliwość zweryfikowania własnego podejścia do używania środków psychoaktywnych.  Celem programu było nie tylko skłonienie młodych ludzi do refleksji na temat zagrożeń wynikających z uzależnień , ale także  promowanie zdrowego stylu życia.
Program został w całości sfinansowany przez gminę Wojkowice ze środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień.

                                                                                    Lidia Musiał – pedagog szkolny  (B.CH)

GALERIA
SZKOLNY OŚRODEK KARIERY