Projekt MOK Detektyw – artysta w akcji

Dobiega końca realizacja projektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Wojkowicach Detektyw – artysta w akcji, w którym uczestniczyła grupa uczniów z naszej szkoły.

Głównymi celami projektu były: zwiększenie poczucia tożsamości lokalnej młodzieży oraz integracja międzypokoleniowa. Służyć temu miało wypracowanie niekonwencjonalnych metod poznawania lokalnej historii.

Projekt zakładał włączenie młodzieży do aktywnego poznawania historii Wojkowic oraz jego mieszkańców poprzez prowadzenie działań badawczych zbliżonych do pracy detektywa. Dzięki technikom graficznym uczestnicy mogli przedstawić wyniki swojego śledztwa poświęconego miejskim historiom. Ślady przeszłości odnalezione  w rozmowach z mieszkańcami miasta zostały następnie przez młodzież artystycznie zinterpretowane.

W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty historyczne oraz  warsztaty poświęcone pracy dziennikarza „detektywa”, które byłypomocne w poszukiwaniu tematów (prowadziła je nauczycielka języka polskiego z naszej szkoły – pani Agnieszka Mańka), a także artystyczne – przybliżające takie techniki, jak linoryt, malarstwo, czy fotografia.

Warto dodać, iż autorką projektu jest pani Magdalena Pasternak – absolwentka naszego Liceum Ogólnokształcącego. Podczas zajęć udało się   w sposób innowacyjny połączyć działania edukacyjne z artystycznymi, a także skonfrontować wiedzę młodzieży  o historii  miasta ze wspomnieniami i wiedzą członków stowarzyszenia Aktywny Wojkowicki Senior, którzy również uczestniczyli w jednym ze spotkań projektowych.

Efekty pracy w ramach projektu już niebawem zostaną zebrane na wystawie w MOK-u w Wojkowicach oraz w broszurze.