Projekt PEACE Cross – cultural Uderstanding w ZS w Wojkowicach

W dniach 19 – 26 lutego 2012 r. Zespół Szkół w Wojkowicach gościł praktykantów z międzynarodowej organizacji AIESEC działającej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. AIESEC to największa organizacja studencka na świecie, która między innymi zajmuje się organizacją edukacyjnego projektu PEACE Cross – cultural Uderstanding, który skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z małych miast i wsi.
Projekt polega na tygodniowych wizytach studentów z całego świata w szkołach. Prowadzą oni interdyscyplinarne zajęcia, stwarzając młodym ludziom unikatową szansę na bezpośredni kontakt z przedstawicielami innych krajów. Projekt ma na celu promowanie tolerancji, przełamywanie barier kulturowych, budzenie otwartości i upowszechnianie postaw zrozumienia międzykulturowego wśród polskiej młodzieży.
Zespół Szkół w Wojkowicach już po raz trzeci bierze udział w projekcje PEACE. Tym razem odwiedzili nas Gabriela Arrastúa z Argentyny, Anna Savitskaya z Kazachstanu i Anditawati Paramita z Indonezji.
W trakcie pobytu praktykantki miały mocno wypełniony czas. Prowadziły zajęcia integracyjne z uczniami LO i TAK, zajęcia warsztatowe z gimnazjalistami z Wojkowic, Psar, Rogoźnika i Grodźca, podczas których prezentowały specyfikę własnej kultury, historii, tradycji, obyczajów i życia współczesnego swoich krajów. Scenariusze zajęć zawierały wiele ciekawych treści i metod pracy. Zajęcia wzbogacane były materiałami multimedialnymi,     także nauką narodowych tańców. Uczniowie próbowali powtórzyć i zapamiętać kila słów w językach gości. Oczywiści obowiązującym językiem komunikacji był angielski, więc jednocześnie uczniowie mogli zastosować już zdobytą w szkole wiedzę i umiejętności językowe w praktyce.
 Zależało nam na tym, by nasi goście mieli możliwość poznania specyfiki regionu, w którym spędzili ten tydzień. Zwiedzaliśmy razem m.in.: Będzin, Katowice, w tym Nikiszowiec oraz zabytkową kopalnię węgla kamiennego Guido w Zabrzu.
W trakcie pobytu w Zespole Szkół w Wojkowicach praktykantkom AIESEC towarzyszyli wolontariusze: Olexiy Lavrynienko z Ukrainy i Heja Sari z Turcji, których pobyt w szkole wiąże się z realizacją przez Klub Integracji Europejskiej Zespołu Szkół w Wojkowicach programu ,,Młodzież w działaniu. Wolontariat Europejski”, którego koordynatorem jest Polska Fundacja Roberta Schumana.
Jak zwykle planując pobyt przedstawicieli AIESEC, mogliśmy liczyć na współpracę ze świetlicą profilaktyczną TLEN prowadzoną przez Caritas Diecezji Sosnowickiej i parafię św. Antoniego w Wojkowicach, która zapewniła nam gościnę i ciekawe, dwugodzinne spotkanie.
Bardzo dobrze sprawdzili się uczniowie, którzy gościli i wypełniali czas wolny studentom. Zainteresowanie ze strony młodzieży tym projektem jest najlepszym sposobem na uzyskanie odpowiedzi o sens podejmowania takich inicjatyw.
Myślę, że udział w nim to bardzo cenne doświadczenie dla naszych uczniów. Mieli oni okazję nie tylko poznać obcokrajowców spoza Europy, zdobyć informacje na temat kultury, języka, tradycji, historii i obyczajów tak dalekich krajów, jak Kazachstan czy Indonezja, ale także mogli wyzbyć się stereotypów, kompleksów, nabrać pewności siebie w relacjach z przedstawicielami innych państw.
Bardzo ważne było to, że studenci goszczący w ZS w Wojkowicach byli naprawdę otwartymi ludźmi, chętni do nawiązywania nowych kontaktów, interesujący się naszą kulturą, historią, zwyczajami, ciekawi tego, jak wygląda nasz kraj, chętnie rozmawiający na wszystkie tematy.  Wspólne spotkania i rozmowy spodobały się wszystkim tak bardzo, że dołożymy wszelkich starań, aby w przyszłym roku ponownie móc uczestniczyć w kolejnej edycji projektu.


Koordynator projektu w Zespole Szkół w Wojkowicach
Bartłomiej  Czyż
 

GALERIA