vg18

Przygotowania do zajęć w przedszkolu

logwojkow1617 tplo2

Zajęcia w ZSOiT w Wojkowicach w ramach inicjatywy Stowarzyszenia TPLO – realizacji zadania publicznego „Młodzi dla Wojkowic”,  współfinansowanego ze środków Gminy Wojkowice w trybie małych zleceń

 Uczniowie z klasy psychologiczno pedagogicznej LO w Wojkowicach zdobyli już podstawy wiedzy z zakresu psychologii wczesnorozwojowej oraz pedagogiki wczesnoszkolnej  podczas zajęć prowadzonych przez specjalistów. Okazją do wykorzystania tej wiedzy są niewątpliwie zajęcia prowadzone dla przedszkolaków z wojkowickiego Przedszkola im. Przyjaciół Bajek.

Każde spotkanie z przedszkolakami jest starannie przygotowywane przez uczniów pod opieką szkolnego opiekuna kierunku – p. Agnieszki Mańki. Metodą burzy mózgów wybieramy tematykę zajęć, krótkie teksty, które czytamy dzieciom oraz opracowujemy zabawy plastyczne, ruchowe, muzyczne. Pomysłowość naszych uczniów wydaje się nie mieć końca… Każde jednak – nawet najbardziej twórcze – przedsięwzięcie adresowane do dzieci musi zostać ujęte w postaci szczegółowego scenariusza. Takie właśnie scenariusze nasi uczniowie opracowują i konsultują z opiekunem zadania.

Na potrzeby zajęć ze środków pozyskanych w ramach projektu zostały zakupione artykuły plastyczne, które zostaną wykorzystane podczas wizyt w przedszkolu.

GALERIA
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LO W WOJKOWICACH
KLASA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA