ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się dnia 02 września 2019r. o godzinie 10.00
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.
 Zapraszamy.