Rozstrzygnięcie III DIECEZJALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO I FOTOGRAFICZNEGO:

,,KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM”

Finał III DIECEZJALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO I FOTOGRAFICZNEGO: ,,KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM,” którego organizatorem jest Zespół Szkół w Wojkowicach a współorganizatorem Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu odbył się 22.03.2012 r. w Miejskim Ośrodki Kultury w Wojkowicach.
 

Na uroczystość przybyli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, z Czeladzi, Sosnowca, Olkusza, Bolesławia, Będzina, Wojkowic Kościelnych, Jaworzna i Wojkowic, ich opiekunowie  oraz goście, którzy swoim autorytetem wspierali tę inicjatywę.

Honorowym patronatem tegoroczną edycję konkursu objęli:

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Grzegorz Kaszak
Starosta Będziński Krzysztof Malczewski
Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Sosnowcu Grzegorz Raczek.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie Zespołu Szkół w Wojkowicach oraz Zespołu Szkół nr 1 w Czeladzi. Zaprezentowali oni nagrodzone utwory poetyckie oraz doskonałym wykonaniem utworów wokalno – muzycznych ubogacili uroczystość. Uroczystość była współorganizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach.
Na konkurs nadesłano 41 prac: w kategorii literackiej – 20 prac  (7 w kategorii poezja, 13 w kategorii proza) a w kategorii fotograficznej i multimedialnej  – 21 prac (14 w kategorii fotografia, 7 w kategorii prezentacja multimedialna). Zadaniem autorów prac konkursowych było pogłębienie refleksji nad tematyką programu duszpasterskiego na rok 2011/2012 ,,KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM”, ukazanie znaczenia wspólnoty Kościoła w życiu człowieka, miejsca młodego człowieka we wspólnocie Kościoła czy też przedstawienie zaangażowania w życie wspólnoty Kościoła.

Komisja obradowała w składzie:

Ksiądz Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,
P. Janina Lazur – doradca metodyczny religii,
P. Jarosław Tyran – aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu,
P. Piotr Lorenc – dziennikarz tygodnika „Niedziela”,
P. Bożena Łabacz – polonistka w Zespole Szkół w Wojkowicach.

Wyniki konkursu:


Organizatorzy dziękują sponsorom, bez których nie byłoby cennych i wspaniałych nagród.
Nagrody sponsorowali:
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Grzegorz Kaszak,
Stowarzyszenie „Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego” w Wojkowicach,
Rada Miasta Wojkowice,
ks. prałat Ryszard Adrjanek – proboszcz parafii pw. św. Antoniego Wojkowicach,
ks. kan. Krzysztof Majcherczyk – proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Wojkowicach – Żychcicach,
ks. kan. Marek Turlejski – Diecezjalny Wizytator Katechetyczny, dziekan dekanatu czeladzkiego św. Stanisława B.M w Czeladzi, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha B.M. w Czeladzi,
ks. kan. Jarosław Wolski- proboszcz parafii pw. św. Stanisława B.M. w Czeladzi,
ks. Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,
ks. kan. Józef Ośródka – proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Sosnowcu.
Zwycięzcom i nagrodzonym gratulujemy. Wszystkim życzymy kolejnych sukcesów!

Szczególnie gorąco dziękujemy Gościom honorowym, którzy zaszczycili swoją obecnością Finał Konkursu. A byli to:
Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup dr Grzegorz Kaszak,
Ks. Michał Borda – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu,
Ks. kan. Marek Turlejski – Diecezjalny Wizytator Katechetyczny, dziekan dekanatu czeladzkiego, proboszcz parafii pw. św. Wojciecha B.M. w Czeladzi,
Ks. kan. Krzysztof Majcherczyk – Proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia NMP Wojkowicach – Żychcicach ,
Ks. Prałat dr Ryszard Adrjanek – Proboszcz parafii pw. św. Antoniego Wojkowicach,
Ks. Mirosław Sołtysek – kapelan Księdza Biskupa,  
Janina Jagodzik – Radna Powiatu Będzińskiego,
Pan Adam Lazar Wicestarosta Będziński,
Ewa Konieczko – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Wojkowice,
Barbara Rogalska – Radna  Miasta Wojkowice,  
Henryk Malina – Radny Miasta Wojkowice
Grażyna Trzcionka Dyrektor SP3 w Wojkowicach reprezentująca Burmistrza Miasta Wojkowice Witolda Kwietnia,
Janina Lazur – doradca metodyczny religii, członek Jury
Joanna Sączewska – przedstawicieli Stowarzyszenia TPLO w Wojkowicach
Barbara Pawlak – Dyrektor MOK w Wojkowicach


GALERIA

 

Więcej w dziale:
KONKURSY