Samorząd Uczniowski

 DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI         GAZETKA SZKOLNA          AKTUALNOŚCI
dav PRZEWODNICZĄCY:

   Sandra Madej      Angelika Nowak


ZASTĘPCY    PRZEWODNICZĄCYCH:

Weronika Terka      Patrycja Pezda


SKARBNICY:

Aleksandra Podgórska     Rafał Saba

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:     Ewa Koścień

Uczestniczymy w projekcie Aktywny Samorząd Uczniowski,
który jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Program wspiera uczniów i opiekunów SU zainteresowanych rozwijaniem samorządności uczniowskiej w szkołach. Uczniowie i uczennice dowiadują się, jak realizować swoje pomysły i pasje poprzez działalność w samorządzie oraz jak sprawnie i efektywnie działać w szkole, a także poza nią.