Samorząd Uczniowski

 DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI         GAZETKA SZKOLNA          AKTUALNOŚCI
???????????????? PRZEWODNICZĄCY:

   Paweł Zawojek      Angelika Nowak


ZASTĘPCY    PRZEWODNICZĄCYCH:

Paulina Matla      Anna Błajszczyk


SKARBNICY:

Dagmara Kaczmarek     Rafał Saba

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:     Ewa Koścień

Uczestniczymy w projekcie Aktywny Samorząd Uczniowski,
który jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Program wspiera uczniów i opiekunów SU zainteresowanych rozwijaniem samorządności uczniowskiej w szkołach. Uczniowie i uczennice dowiadują się, jak realizować swoje pomysły i pasje poprzez działalność w samorządzie oraz jak sprawnie i efektywnie działać w szkole, a także poza nią.