Sprzątanie Świata 2019

Jak co roku włączamy się w ogólnopolską akcję „Sprzątanie Świata – 2019”. Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska i jego zasobów. Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach biorąc udział w akcji dają świadectwo , że zależy im na ochronie środowiska.„ Nie śmiecimy- sprzątamy- zmieniamy”- to tegoroczne hasło akcji.Mając je na uwadze podejmujemy  działania, dzięki którym uczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami, a w konsekwencji dzięki temu nie będziemy zaśmiecać ani w takim stopniu jak dotąd zużywać i niszczyć środowiska.

Tradycją jest, że  oprócz sprzątania terenu wokół szkoły uczniowie wychodzą porządkować najbliższa okolicę. Najwięcej śmieci znaleźliśmy na okolicznych łąkach i wałach wzdłuż rzeki Jaworznik i Brynicy. Tam najczęściej można wyszukać zanieczyszczone miejsca tzw.”dzikie wysypiska”, pełne różnorodnych odpadów.Worki na śmieci i rękawiczki ochronne otrzymaliśmy od Wydziału Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Wojkowicach, a pracownicy tej instytucji po zakończonej akcji zajęli się uporządkowaniem zebranych przez uczniów odpadów.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym  i zapraszam do udziału w akcji za rok.

                                                                                                   M. Koch-Wyderka  (E.K.)

GALERIA
Skip to content