Stypendystki Prezesa Rady Ministrów w ZSOiT w Wojkowicach!