Sukces naszych uczennic w XLVI Olimpiadzie Geograficznej!

8 lutego br. w sobotę, na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego odbył się II etap Zawodów Okręgowych XLVI Olimpiady Geograficznej. Miło mi poinformować, że uczennice IV klasy technikum: Anna Kiljańska i Patrycja Pezda po zaliczeniu I etapu zmagań, znalazły się wśród wyróżnionej, licznej 119 osobowej grupy młodzieży z całego województwa, która przystąpiła do trzyczęściowego pisemnego etapu olimpiady. Dziewczyny zmierzyły się z zadaniami z geografii fizycznej, ekonomicznej i kartografii.

Celem Olimpiady Geograficznej jest rozbudzanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania geografią, rozwijanie uzdolnień, pobudzanie do twórczego myślenia, podnoszenie poziomu wiedzy geograficznej uczniów i umiejętności jej stosowania w działaniu praktycznym.

Ania i Patrycja pomyślnie przeszły etap wstępny, sprawdzający wiedzę i umiejętności, który polegał na wykonaniu samodzielnej, twórczej pracy pisemnej na jeden z tematów w tej edycji Olimpiady. Wartość pracy badawczej dziewczyn polegała nie tylko na wnikliwej analizie i studiowaniu literatury przedmiotu, ale przede wszystkim na oparciu jej na własnych obserwacjach i pomiarach.

Ania wybrała Temat A: „Wpływ inwestycji transportowej na jakość życia w wybranej jednostce samorządu terytorialnego w Polsce”. Swoją pracę oparła o rozwój Portu Lotniczego „Katowice”w Pyrzowicach.

Patrycja z kolei Temat B: „Krajobraz miejscowości X jako zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym”. Patrycja opisała zmiany w środowisku przyrodniczym i gospodarczym w Bobrownikach.

Gratuluję i życzę dalszych sukcesów edukacyjnych!

Agata Jagodzik

GALERIA