„Światowy Dzień bez Papierosa!”

Jak co roku – 31 maja – obchodzimy Światowy Dzień Bez Papierosa, który ma na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu, uświadomienie przyczyn, dla których młodzi ludzie palą papierosy.
W klasach odbyły się  zajęcia profilaktyczne na temat szkodliwości palenia tytoniu: „Papierosy – nie dziękuję!” w ramach realizacji programu „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”. Uczniowie mieli możliwość pozyskać informacje dotyczące skutków zdrowotnych palenia oraz uświadomić sobie, jakie konsekwencje zdrowotne niesie bierne palenie.
W ramach obchodów Światowego Dnia Bez Papierosa odbył się również szkolny konkurs plastyczny „Wolny od nałogów”, którego organizatorkami były pedagog szkolny i nauczyciel biologii.
W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas I a, I b, II a, II b Liceum Ogólnokształcącego oraz klasy I TAK.
I miejsce zdobyła klasa II b LO, II miejsce klasa I b LO natomiast III miejsce zdobyły: klasa I a LO i I TAK.
Zarówno zajęcia w klasach, jak i konkurs profilaktyczny cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Organizacja „Światowego Dnia bez Papierosa!” pozwoliła zwrócić uwagę młodzieży na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami używania tytoniu oraz na ryzyko zdrowotne związane z paleniem tytoniu.

Lidia Musiał  (A.M.)

GALERIA
SZKOLNY OŚRODEK KARIERY