Szkoła Policealna w Wojkowicach

Szkoła Policealna w Wojkowicach  istnieje od 1 września 2002r.

Powstała na bazie wcześniej istniejących w ZS w Wojkowicach jednostek o podobnym profilu kształcenia. 1 września 1981r. uruchomione zostało Technikum Ogrodnicze dla Pracujących w Będzinie – Wojkowicach podlegające Ministerstwu Rolnictwa. Od 1982r. Technikum Ogrodnicze dla Pracujących wchodzi w skład Zespołu Szkół w Będzinie, a od 1992r. w wyniku zmian administracyjnych wchodzi w skład Zespołu Szkół w Wojkowicach. W1993r. zmienia nazwę na Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych, a w 2004r. zostaje przekształcone w Technikum Uzupełniające dla Dorosłych.

Od 1 września 2002r. zostało uruchomione Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie: technik ogrodnik o specjalności – architektura krajobrazu i aranżacje roślinne. Od roku szkolnego 2005/2006r. Policealne Studium Zawodowe kształci w zawodzie: technik architektury krajobrazu. W 2006r. zmienia nazwę na Szkoła Policealna dla Dorosłych. Od 1 września 2009r. kształci w zawodzie florysta.

Skip to content