SZKOŁA Z KLIMATEM!

🐝 Młodzi, kreatywni, zaangażowani – uczniowie ZSOiT w Wojkowicach pracowali w czasie nauki zdalnej nad projektem ekologicznym i zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie „Szkoła z klimatem”, organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
🐝 Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu planu adaptacji do zmian klimatu dla terenu szkoły i ewentualnie jej najbliższej okolicy – otaczających domów, ulic, placów czy parków. Należało wykonać opis stanu obecnego otoczenia szkoły, zagrożeń związanych ze zmianami klimatu i zaproponować, także w formie rysunku, jak można poprawić tę sytuację.
🐝 Autorki projektu – uczennice naszego technikum dogłębnie przeanalizowały sytuację i przygotowały przemyślany kompleksowy plan rozwiązań na zagospodarowanie części terenu należącego do szkoły. Pokazały, jak na niewielkim obszarze, mogą wyglądać i funkcjonować obszary zielone w miastach, z uwzględnieniem wsparcia bioróżnorodności i dbałości o jakość powietrza, aby przeciwdziałać skutkom zmian klimatu, szczególnie dotkliwie odczuwalnych w miastach.
🐝 W zwycięskim projekcie zastosowały m.in. kaskadę wodną, łąkę kwietną, tężnię solankową oraz ścieżki sensoryczne i strefy relaksu. Zielono-niebieską infrastrukturę autorki zaprojektowały z myślą o wykorzystaniu materiałów z recyklingu oraz w formie strumienia i oczka wodnego z włączeniem roślin bagiennych do oczyszczania wody, a roślin fitoremediacyjnych do oczyszczania powietrza.
🐝 Zwycięski zespół zadbał także o różnorodność biologiczną w formie nasadzeń rodzimej flory i o wykorzystanie bioodpadów – kompostownik z dżdżownicami do produkcji ziemi kompostowej pod uprawy. Pamiętały o założeniu budek lęgowych dla ptaków i „hotelu” dla owadów, który będzie imitacją ich naturalnego siedliska i miejscem bezpiecznego schronienia zimą.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach za zwycięstwo w konkursie otrzymał 100 tys. zł.
🐝 RAZ JESZCZE GRATULUJEMY!😊👏👍
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Skip to content