ve19

Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

logwojkow1617 tplo2

Zajęcia w ZSOiT w Wojkowicach w ramach inicjatywy  TPLO –  realizacji zadania publicznego „Młodzi dla Wojkowic”, współfinansowanego ze środków Gminy Wojkowice w trybie małych zleceń.

 18 maja odbyły się zajęcia instruktażowe dla uczniów ZSOiT w Wojkowicach  z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, stanowiące wstęp do szkoleń przeprowadzanych przez naszych uczniów dla społeczności Wojkowic. Zajęcia odbyły się pod kierunkiem szkolnego specjalisty – p. Michała Niedbały z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu zakupionego ze środków pozyskanych w ramach projektu – AED oraz deski ratowniczej.

Szkolenie rozpoczęło się od krótkiego wstępu teoretycznego, następnie odbyły się zajęcia praktyczne z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora, fantomów oraz deski ortopedycznej. W ramach ćwiczeń każdy uczeń udzielał pierwszej pomocy osobie, która straciła przytomność i dodatkowo przestała oddychać.

Oprócz samych czynności ratowniczych uczniowie również przysposabiali do działań ratowniczych inne osoby, między innymi w celu powiadomienia służb ratowniczych, zabezpieczenia miejsca zdarzenia czy przyniesienia potrzebnego sprzętu ratowniczego.

W trakcie zajęć uczestnicy  mogli również zapoznać się z działaniem urządzenia określanego w skrócie jako AED (ang. Automated External Defibrillator) czyli Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny. AED to urządzenie, które dzięki impulsowi elektrycznemu może przywrócić prawidłową akcję serca osobie poszkodowanej w stanie Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK). Defibrylator jest urządzeniem diagnostyczno-ratunkowym. Jego obsługa nie wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Po włączeniu wydawane są kolejne instrukcje głosowe, które powinna wykonać osoba prowadząca akcję ratowniczą.
AED pojawiają się już placówkach użyteczności publicznej, a także między innymi w szkołach.

Uczniowie ZSOiT w Wojkowicach będą mieli okazję wykorzystać zdobyte umiejętności podczas pokazów pierwszej pomocy, które przeprowadzą dla: uczniów Gimnazjum w Wojkowicach, podopiecznych świetlicy środowiskowej przy ulicy Sucharskiego oraz mieszkańców Wojkowic w Parku Miejskim przy placu zabaw (ratowanie osoby dorosłej i ratowanie dziecka).

GALERIA
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ LO W WOJKOWICACH
KLASA POŻARNICZO-RATOWNICZA