Szkolny Konkurs Ortograficzny

21 lutego br. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Wzięli w nim udział uczniowie- reprezentanci  wszystkich klas liceum oraz technikum, którzy zgłosili chęć i gotowość sprawdzenia swoich umiejętności ortograficznych. Głównym zadaniem uczestników było napisanie dyktanda  zawierającego wyrazy o naprawdę trudnej pisowni. Spośród startujących w tegorocznym  konkursie najlepszymi okazali się:  Magdalena Gwóźdź (I miejsce), Kacper Siąkała (II miejsce), natomiast III miejsce ex aequo zajęły Weronika Opielak oraz Sylwia Gawron. Laureaci ortograficznych zmagań będą reprezentowali naszą szkołę w XVIII Powiatowym Konkursie o tytuł Mistrza Ortografii 2020.
Warto podkreślić, że konkurs ten jest doskonałym sposobem, by zachęcić młodzież do dbałości o poprawność językową w codziennym życiu. Cieszy fakt aktywnego i przede wszystkim skutecznego włączania  się w działania mające na celu ochronę języka polskiego przed niekorzystnymi zjawiskami, do których należy współczesny trend lekceważenia norm ortograficznych. Mamy nadzieję, że kolejne edycje Szkolnego Konkursu Ortograficznego będą cieszyły się równie dużą popularnością i przede wszystkim przyczynią się do podniesienia poziomu umiejętności młodzieży w zakresie poprawnej pisowni.

Ewa Koścień