SZKOLNY KONKURS ,,PRZECZYTAJ KSIĄŻKĘ W FERIE”

📚 Napisz recenzję wybranej powieści przeczytanej w ferie
📚Regulamin Szkolnego Konkursu ,,Przeczytaj książkę w ferie”
1. Organizatorem konkursu jest ZSOiT w Wojkowicach.
2. Osobami odpowiedzialnymi za organizację i przebieg konkursu są: nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele języka polskiego w ZSOiT w Wojkowicach.
3. Celem konkursu jest promocja czytelnictwa wśród uczniów szkoły oraz kształcenie umiejętności pisania recenzji.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie w formie elektronicznej pracy zawierającej recenzję wybranej przez uczestnika powieści niebędącej lekturą szkolną.
5. Format pracy: 1 strona A4, czcionka Times New Roman 12, odstęp 1,5, standardowe marginesy.
6. Prace należy przesłać przez Classroom Biblioteki Szkolnej ZSOiT w Wojkowicach do dnia 20 stycznia 2021 r.
7. Oceniana będzie zawartość merytoryczna, poprawność stylistyczna i ortograficzna.
8. Prace konkursowe oceniać będzie komisja złożona z nauczycieli ZSOiT w Wojkowicach.
9. Dla zwycięzców konkursu przewidziane zostały nagrody.
Skip to content