Targi Pracy i Nauki w Będzinie

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Targach Pracy i Nauki, które 23 maja odbyły się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Będziński pan Arkadiusz Watoła.
W czasie Targów uczniowie mieli możliwość zapoznania się wakacyjnymi ofertami pracy w kraju i za granicą (EURES), a także ofertą edukacyjną uczelni wyższych. Uczestnicy Targów mogli zapoznać się również z ofertą szkoleń zawodowych, a także pozyskać informacje dotyczące projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w województwie śląskim.
Udział w Targach pozwolił młodzieży poznać zapotrzebowanie rynku pracy i przede wszystkim podjąć decyzję o podjęciu zajęcia w okresie wakacji.

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY