Technik lotniskowych służb operacyjnych – zawód z przyszłością

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach kształci przyszłych techników lotniskowych służb operacyjnych i dba o podniesienie jakości oraz atrakcyjności nauczania, tak, by wszechstronnie przygotować młodzież do przyszłego zatrudnienia na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Zapewnienie młodym ludziom przygotowania do zdobycia nowoczesnego zawodu z przyszłością to duże wyzwanie.

Technicy lotniskowych służb operacyjnych są specjalistami bardzo poszukiwanymi przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Wykonują zadania związane z planowaniem, organizacją, koordynacją oraz nadzorowaniem prac lotniskowych służb operacyjnych, a także współpracują ze służbami żeglugi powietrznej oraz podejmują działania związane z ochroną i bezpiecznym funkcjonowaniem portów lotniczych, a to ogromna odpowiedzialność.

Nasza szkoła współpracuje z Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach, dzięki czemu uczniowie mogą odbywać tam praktyki zawodowe i doskonalić swe umiejętności: zdolność organizacji działań, umiejętność negocjacji, łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi, samodzielność i odpowiedzialność.

Od września tego roku szkolnego możemy poszczycić się unikatową pod względem wyposażenia pracownią Lotniskowych Służb Operacyjnych, a tym samym stworzeniem dobrych warunków do uzyskania w pełni profesjonalnego i wielokierunkowego przygotowania zawodowego dla uczniów ZSOiT w Wojkowicach.

Dzięki staraniom nauczycieli przedmiotów zawodowych i hojności „Katowice – Airport” w Pyrzowicach, szkoła zyskała nowoczesny i profesjonalny sprzęt. Otrzymaliśmy kompletne stanowisko kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu kabinowego, składające się ze skanera rtg do kontroli bagaży, bramki do wykrywania metali WTMD i ręcznego detektora metali HHMD. O doposażenie naszej pracowni zadbała też linia lotnicza Wizz Air, przekazując nam dwa sizer`y oraz materiały handlingowe, które wykorzystamy do nauki obsługi samolotów i podróżnych. Zajęcia praktyczne na takim sprzęcie, to już wyższy poziom wtajemniczenia dla adeptów tego zawodu i niezła frajda.

Serdeczne dziękujemy Prezesowi Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. – Panu Arturowi Tomasikowi, kierownikowi Pionu Bezpieczeństwa Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach – Panu Piotrowi Uchrońskiemu oraz Regional Ground Operations Manager – Panu Maciejowi Żochowskiemu z linii lotniczej Wizz Air. To dzięki ich wsparciu i przychylności dla naszej szkoły oraz docenieniu kształcenia przyszłych techników lotniskowych służb operacyjnych możemy cieszyć się z doposażenia naszych pracowni, co przełoży się na podniesie poziomu umiejętności naszych uczniów i zapewni dobre przygotowanie do egzaminów zawodowych.

GALERIA
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH
Skip to content