Uczymy, jak ratować ludzkie życie…

Nasza kampania na rzecz niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej rozpoczęta.

W sytuacjach nagłych, nieprzewidzianych wypadków, zagrażających życiu człowieka, często nie zdążymy sobie odpowiedzieć na podstawowe pytania, co zrobić, by pomóc? Gdy o życiu drugiego człowieka czasami decydują minuty, a może sekundy, trzeba po prostu skutecznie działać…
Czy każdy z nas wie, jak postąpić w takiej sytuacji ?
Czy jesteśmy dostatecznie pewni tego, jakie czynności należy podjąć?
 
Tego właśnie uczyli Licealiści – Gimnazjalistów…

23 lutego 2012r. uczniowie klas pożarniczych i policyjno – prawnych naszego Liceum rozpoczęli prowadzenie cyklu bezpłatnych pokazów pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas trzecich  gimnazjów. Pokazy – połączone z praktycznymi ćwiczeniami – zostały przygotowane przez uczniów, którzy uzyskali certyfikat z zakresu: „Podstawowe procedury ratownicze. Pierwsza pomoc”.
Basic Life Support + AED wystawiony przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe   w Katowicach – Szkołę Ratownictwa Medycznego w Katowicach oraz brali udział w szkoleniach prowadzonych przez uprawnionych ratowników CS PSP w Częstochowie, które były efektem realizacji projektu ,,Przez edukację do dobrej przyszłości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwsze ćwiczenia – z wykorzystaniem fantomów kupionych w ramach projektu oraz ze środków Fundacji Pracowniczej Elektrowni ,,Łagisza” przeprowadziliśmy dla uczniów Gimnazjum w Wojkowicach. Nasza kampania popularyzująca umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej skierowana jest do wszystkich gimnazjów Powiatu Będzińskiego oraz współpracujących z LO w Wojkowicach szkół.

Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych!
 

GALERIA

Więcej w dziale:
KLASA POŻERNICZA