Uroczystość nadania szkole imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego

29 maja 2017 r. odbyła  się uroczystość nadania imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Liceum Ogólnokształcącemu oraz Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojkowicach, w czasie której został poświęcony sztandar. Odtąd będzie on pełnił funkcję reprezentacyjną oraz wyrażał najważniejsze zasady i wartości naszej szkolnej społeczności.

Kolejna część uroczystości odbyła się w budynku szkoły. Pani Dyrektor Anna Augustyńska serdecznie przywitała przybyłych gości. Gościem honorowym poniedziałkowego święta był syn rotmistrza  –  Pan Andrzej Pilecki. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Poseł na Sejm RP  –  Ewa Malik, Senator Arkadiusz Grabowski, asystentka Posła na Sejm RP Waldemara Andzel – Dorota Białek, Wicewojewoda Śląski Mariusza Trepka, Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer, Starosta Będziński Arkadiusz Watoła,

Wicestarosta Sebastian Szaleniec, Krzysztof Malczewski Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, Jan Mucha Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Będzińskiego, Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba , Komendant Powiatowego Policji w Będzinie Arkadiusz Więcek , Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie Arkadiusz Spera oraz wielu przedstawicieli samorządowych.

 Pani Dyrektor Anna Augustyńska powitała także Fundatorów Sztandaru, sponsorów uroczystości, Rodziców, Nauczycieli, Uczniów, Absolwentów, Pracowników  Niepedagogicznych, byłych Dyrektorów Szkoły, emerytowanych nauczycieli, mieszkańców Wojkowic, sympatyków i przyjaciół szkoły, absolwentów, przedstawicieli mediów regionalnych i lokalnych, reprezentantów związków zawodowych działających w oświacie.

Pani Dyrektor Anna Augustyńska podkreśliła, że nie bez przyczyny na patrona liceum wybraliśmy Witolda Pileckiego. Od wielu lat nasza szkoła propaguje bowiem wartości, którymi kierował się Rotmistrz.

Uroczysty moment nadania imienia ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO  naszej szkole poprzedziło odczytanie Uchwały Rady Powiatu Będzińskiego przez Pana Starostę Arkadiusza Watołę oraz przekazanie jej  na ręce Pani Dyrektor.

 W dalszej części uroczystości przedstawiciele Fundatorów wręczyli sztandar Pani Dyrektor Annie Augustyńskiej, który następnie został przekazany  Szkolnemu Pocztowi Sztandarowemu. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Architektury Krajobrazu złożyli także Ślubowanie, które podkreśliło rangę takich wartości jak patriotyzm, ofiarność i wiara, składających się na godne człowieczeństwo.

Ważnym momentem  uroczystości była „Chwila wspomnień” syna rotmistrza Pana Andrzeja Pileckiego, który zapamiętał swojego ojca jako wspaniałą osobę o wielu pasjach i talentach, ceniącą ciepło rodzinne, prawdomówność i zaangażowanie w podejmowane działania. Podkreślił, że nasz patron był  nie tylko strażnikiem wartości, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem.

Wielu wzruszeń i przeżyć dostarczył występ artystyczny uczniów naszej szkoły przygotowany pod opieką pani Profesor  Agnieszki Mańki, który tematycznie związany był z życiem Rotmistrza Witolda Pileckiego. Ważnym i szczególnym momentem, wpisującym się do kart historii było odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Pamiątkowej na holu głównym. Goście mogli również obejrzeć wystawę Instytutu Pamięci Narodowej oraz wpisać się do Księgi Pamiątkowej.

Serdecznie dziękujemy fundatorom sztandaru, a są nimi: Powiat Będziński, Miasto Wojkowice, Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej,  Fabryka Przewodów Energetycznych S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Firma STEEL CONSTRUCTION STRUCTURE SP z.o.o., Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach oraz  Rada Rodziców.

Dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa, za życzenia i gratulacje. Świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera, słowami, życzliwą aprobatą dla naszych działań jest dla nas inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

Ewa Koścień

GALERIA
Skip to content