Uwaga wyniki egzaminu zawodowego!

Wyniki egzaminu będą dostępne 20 marca 2020 r. od godz. 10.00,  w formule 2012 (kwalifikacje jednoliterowe) dostępne na stronie OKE https://oke.jaworzno.pl (zakładka: SERWISY/SZKOLENIA > dla zdających > Terminy i wyniki egzaminów zawodowych), a w formule 2017 (kwalifikacje dwuliterowe) na portalu zdającego SIOEPKZ https://jaworzno.epkz.cke.edu.pl  – (dane do logowania zdający otrzymali od szkoły). Ponadto informacje o wynikach zostaną wysłane mailem lub sms.

Dla osób, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń-luty 2020, termin składania deklaracji  przystąpienia do egzaminu na sesję czerwiec-lipiec 2020 został przedłużony do 31 marca 2020 r.

Świadectwa i dyplomy zostaną dostarczone do szkół w terminie późniejszym. Datę ich przekazania uczniom i absolwentom w szkole ustali dyrektor.