VII edycja Regionalnego Konkursu BOOKTALKING, CZYLI GAWĘDA O KSIĄŻCE

Zapraszamy do udziału w VII edycji

Konkursu dla Uczniów klas VII i VIII Szkół Podstawowych,

III klas Gimnazjum oraz Szkół Ponadpodstawowych

BOOKTALKING CZYLI GAWĘDA O KSIĄŻCE,

który odbędzie się 18 grudnia 2018 roku od godz. 9.30

w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

w Wojkowicach.

Pragniemy nadmienić, iż konkurs został wpisany do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

Dyrektor wraz z całą społecznością
ZSOiT w Wojkowicach

KARTA ZGŁOSZENIOWA                 REGULAMIN KONKURSU