V Wojewódzki Turniej Musztry

27 kwietnia 2016 r. odbył się w naszej szkole V Wojewódzki Turniej Musztry dla szkół ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi. Były to eliminacje województwa śląskiego do turnieju ogólnopolskiego, który odbędzie się w Zakopanem w dniach 3-4 czerwca 2016 r.
Organizatorami Turnieju byli: Śląski Kurator Oświaty, Komendant Szkoły Policji w Katowicach, Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju,  Komendant Powiatowy Policji w Będzinie i Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach- p. Anna Augustyńska. Turniej odbył się pod patronatem Starosty Będzińskiego, Prezydenta Będzina oraz Burmistrza Wojkowic.
W tym roku zaszczycili nas swoją obecnością: Tomasz Szczerba- Burmistrz Miasta Wojkowice, Marek Kopczacki- naczelnik Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Będzinie, pułkownik Ryszard Kasprzyk- Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju, podinsp. Dariusz Dziurka- Komendant Powiatowy Policji w Będzinie, podinsp Tomasz Wrzesień – przedstawiciel Szkoły Policji w Katowicach.
Założeniem Turnieju jest spopularyzowanie musztry, jako elementu przygotowującego uczniów szkół ponadgimnazjalnych do służby w resortach  mundurowych. Ważnym celem Turnieju jest też integracja szkół, w których powstały klasy mundurowe.
Sprawdzenie umiejętności praktycznego wykonywania elementów musztry przeprowadziła Komisja Oceniająca w składzie: pułkownik Ryszard Kasprzyk- Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju, podinsp Tomasz Wrzesień – przedstawiciel Szkoły Policji w Katowicach, podkom. Paweł Łotocki – oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji Będzin, kpt. Zbigniew Gnacik – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie oraz przedstawiciel Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.
Ocenianiu podlegały następujące kategorie: program obowiązkowy – konkurencja polegała na wykonaniu przez zespół zestawu 10 zadań obejmującego umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP oraz program dowolny, czyli pokaz musztry paradnej. Ocenie podległy także umiejętności dowódcy drużyny oraz poszczególnych uczniów w musztrze indywidualnej.
W rozgrywkach uczestniczyło aż 14 drużyn z województwa śląskiego. Tegoroczny turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem, poziom wyszkolenia reprezentacji szkół budził uznanie specjalistów zasiadających w Komisji Oceniającej oraz zgromadzonej publiczności, a rywalizacja o najwyższe laury, pomimo niesprzyjającej pogody była niezwykle zacięta.
Serdecznie dziękujemy p. dyrektor  Annie Augustyńskiej, nauczycielom, pracownikom obsługi oraz uczniom LO w Wojkowicach, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tak wielkiego przedsięwzięcia.
Wielkie gratulacje składamy naszym dwóm drużynom, które znalazły się poza podium, ale pokazały musztrę na najwyższym poziomie. Klasa policyjna zajęła czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej, a klasa pożarnicza- siódme.

Miejsce

Klasyfikacja generalna

Miejsce

Klasyfikacja generalna

 1. ZSO nr 2 w Świętochłowicach 8. ZS nr 3 im. S. Wyspiańskiego Jastrzębie- Zdrój
 2. II LO w ZSZ nr 2 w Knurowie 9. ZSO nr 4 im. H.C. Hoovera w Rudzie Śląskiej (klasa policyjna)
 3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach (klasa wojskowa) 10. VII Liceum Ogólnokształcące im K. K. Baczyńskiego w Sosnowcu
 4. ZSOiT w Wojkowicach (klasa policyjna) 11.

XIV LO im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach (klasa pożarnicza)

 5. XIV LO im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach (klasa policyjna) 12. ZSO nr 4 im. H.C. Hoovera w Rudzie Śląskiej (klasa wojskowa)
  6. ZS im. M. Konopnickiej w Pyskowicach 13.

ZSET Gliwice (klasa policyjna)

 7. ZSOiT w Wojkowicach (klasa pożarnicza) 14. Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie

 

Miejsce

Kategoria musztra

Kategoria najlepszy Kategoria Musztra Paradna:
 1.

Grzegorz Trójniak ZSO nr 2 w Świętochłowicach

Bartosz Krupa ZSO nr 2 w Świętochłowicach

II LO w ZSZ nr 2 w Knurowie

 2.

Natalia Dyoniziak Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach (klasa policyjna)

Krzysztof Gołecki II LO w ZSZ nr 2 w Knurowie

ZSO nr 2 w Świętochłowicach

 3.

Radosław Szar Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach (klasa wojskowa)

Szymon Baldyga ZS im. M. Konopnickiej w Pyskowicach

Zespół Szkół Ekonomiczno – Technicznych w Gliwicach (klasa wojskowa)

Bartłomiej Czyż (E.K.)

GALERIA
TURNIEJ MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH

 

Skip to content