VI Wojewódzki Turniej Musztry

21 kwietnia 2017 r. w ZSOiT w Wojkowicach odbył się VI Wojewódzki Turniej Musztry dla szkół ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi. Były to eliminacje województwa śląskiego do turnieju ogólnopolskiego, który odbędzie się w Zakopanem w dniach 1-2 czerwca. Organizatorami Turnieju byli: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach- Pani Anna Augustyńska, Śląski Kurator Oświaty, Komendant Szkoły Policji w Katowicach, Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju oraz  Komendant Powiatowy Policji w Będzinie. Turniej odbył się pod patronatem Starosty Będzińskiego oraz Burmistrza Wojkowic.
Założeniem Turnieju jest spopularyzowanie musztry, jako elementu przygotowującego uczniów szkół ponadgimnazjalnych do służby w resortach  mundurowych. Ważnym celem Turnieju jest też integracja szkół, w których powstały klasy mundurowe. Sprawdzenie umiejętności praktycznego wykonywania elementów musztry przeprowadziła Komisja Oceniająca w składzie: st. wizytator Wacław Wójcik- Kuratorium Oświaty w Katowicach, pułkownik Ryszard Kasprzyk- Dyrektor Biura Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju, podinsp Tomasz Wrzesień – przedstawiciel Szkoły Policji w Katowicach, mjr Łukasz Markowski- przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, kpt. Zbigniew Gnacik – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie, starszy asp. Bogusław Rzeszutko z Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.

Ocenianiu podlegały następujące kategorie: program obowiązkowy – konkurencja polegała na wykonaniu przez zespół zestawu 10 zadań obejmującego umiejętności z zakresu regulaminu musztry Sił Zbrojnych RP oraz program dowolny, czyli pokaz musztry paradnej. Oceniane były także umiejętności dowódcy drużyny oraz poszczególnych uczniów w musztrze indywidualnej. Tegoroczny turniej cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W rozgrywkach uczestniczyło 14 drużyn z województwa śląskiego. Poziom był bardzo wyrównany, a pokazy musztry paradnej urozmaicone o różne ciekawe elementy.

W tym roku podczas wręczania nagród zaszczycili nas swoją obecnością m. in.: starszy wizytator Kazimierz Horbatowski- Kuratorium Oświaty w Katowicach, Dorota Kowalik wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego, Edyta Cichoń sekretarz Miasta Wojkowie,

Paweł Łotocki – oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie.
Serdecznie dziękujemy p. dyrektor  Annie Augustyńskiej, nauczycielom, pracownikom obsługi oraz uczniom LO w Wojkowicach, którzy uczestniczyli w przygotowaniu tak wielkiego przedsięwzięcia. Gratulujemy drużynie policyjnej i pożarniczej za wolę walki i determinację.

Bartłomiej Czyż

Klasyfikacja generalna VI Wojewódzkiego Turnieju Musztry:

1.ZSO nr 2 Świętochłowice

2.XIV LO w Katowicach klasa pożarnicza

3.SZET w Gliwicach klasa wojskowa

4.II LO w Knurowie

5.ZS nr 3 w Jastrzębiu

6.ZS w Cieszynie

7.ZSOiT w Wojkowicach klasa policyjna

7.ZSOiT w Wojkowicach klasa pożarnicza

8.VII LO w Sosnowcu

9.SZET w Gliwicach klasa policyjna

10.ZS w Pyskowicach

11.ZSO nr 4 w Rudzie śląskiej

12.ZSP w Jaworznie

13.XIV LO w Katowicach klasa policyjna

Kategoria musztra indywidualna:

1.Mateusz Spura SZET w Gliwicach klasa wojskowa

2.Szymon Wrzeciono ZS w Pyskowicach

3.Kacper Rudkowski ZSO nr 4 w Rudzie śląskiej

3.Denis Rożek ZSOiT w Wojkowicach klasa pożarnicza

Kategoria najlepszy dowódca:

1.Anna Breguła ZSO nr 2 Świętochłowice

2.Kamil Wojaczka SZET w Gliwicach klasa wojskowa

3.Bartosz Nowak ZSO nr 4 w Rudzie śląskiej

3.Paweł Zawojek ZSOiT w Wojkowicach klasa pożarnicza

Kategoria Musztra Paradna:

1.XIV LO w Katowicach klasa pożarnicza

2.ZSO nr 2 Świętochłowice

3.ZS nr 3 w Jastrzębiu

GALERIA
TURNIEJ MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH

 

Skip to content