VIII Wojewódzki Turniej Musztry dla szkół ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi

Zapraszamy do udziału w VIII Wojewódzkim Turnieju Musztry dla szkół ponadgimnazjalnych z klasami mundurowymi, który odbędzie się w dniu 29kwietnia 2019r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Obecność obowiązkowa!

Szczegóły przedsięwzięcia zostały zawarte w Regulaminie Turnieju.

Założeniem Turnieju jest spopularyzowanie musztry, jako elementu przygotowującego uczniów szkół ponadgimnazjalnych do służby w resortach mundurowych. Ważnym celem Turnieju jest też integracja środowisk szkolnych, w których powstały klasy mundurowe oraz promocja służb mundurowych. Szkolenie w zakresie musztry w szkołach ponadgimnazjalnych przynosi także wiele korzyści wychowawczych. Musztra uczy dyscypliny, współdziałania, szacunku dla dowódcy, wytrwałości, podkreśla znaczenie samodoskonalenia się, a czasami nawet przełamywania własnych słabości.

Dyrektor wraz z całą społecznością
ZSOiT w Wojkowicach

TURNIEJ MUSZTRY KLAS MUNDUROWYCH