W 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych Wojkowicach

Nadkomisarz Joanna Czechowska, znana wszystkim z telewizyjnego serialu TVN  „W – 11”,  kolejny raz odwiedziła Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach.
Młodzież klas mundurowych miała okazję uczestniczyć w spotkaniu tematycznym „Kiedy przestępstwo to pomysł na życie – narkotyki wśród młodych ludzi”.
Pani nadkomisarz  jako osoba z ogromnym doświadczeniem zawodowym – przez wiele lat zajmowała się przestępstwami narkotykowymi – szczegółowo przybliżyła uczniom problemy związane z uzależnieniem młodzieży od środków psychoaktywnych.
Przez pryzmat pracy policjantki, zajmującej się przestępczością narkotykową w Wydziale ds. Nieletnich i Zwalczania Przestępczości Narkotykowej Komendy Policji w Krakowie, omówiła negatywne skutki zażywania narkotyków i dopalaczy
W czasie spotkania p. nadkom. przedstawiła mechanizmy uzależnień, a także aspekty prawne posiadania i zażywania narkotyków.
Druga część spotkania dotyczyła problemów związanych z przestępstwami w sieci, takimi jak: stalking, dręczenie, nękanie kogoś przy pomocy urządzeń telekomunikacyjnych. To elementy przemocy elektronicznej, z którą spotykamy się obecnie bardzo często.
Umiejętność bezpiecznego korzystania z sieci, portali społecznościowych, a przede wszystkim elementy stalkingu, takie jak:  uporczywe nękanie, prześladowanie, dokuczanie innej osobie, głuche lub obraźliwe telefony, niechciane SMS-y oraz e-maile, śledzenie, obserwowanie, nachodzenie itp.  stały się  tematami ożywionej dyskusji.
Spotkanie z p. Czechowską przebiegło w przyjaznej atmosferze. Pani nadkomisarz jest obecnie nauczycielem akademickim w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach i dlatego chętnie spotyka się z młodzieżą i dzieli własnym doświadczeniem.

Lidia Musiał   (A.M.)

GALERIA
KLASA POLICYJNO-PRAWNA
Skip to content