„Wakacyjna Szkoła Tolerancji w Zespole Szkół w Wojkowicach”

Myśl "Poszukiwać tego, co nas łączy i poznawać to, czym się różnimy" stała się mottem polsko – izraelskich spotkań młodzieży realizowanych od 2010r. przez Zespół Szkół w Wojkowicach.
24 sierpnia 2011r. w szkole – w ramach projektu ORE w Warszawie pt. „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” – gościła 80 osobowa grupa uczniów i nauczycieli z Hareali Haivri In Haifa. Gospodarzami spotkania była młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach wraz z opiekunami i szkolnymi koordynatorami projektu.
Program wizyty zakładał oficjalne powitanie gości w szkole, ale przede wszystkim zajęcia edukacyjne  prowadzone w międzynarodowych zespołach, w tym: ćwiczenia integracyjne, trening z zakresu komunikacji międzykulturowej, warsztaty: „Losy spotykają się na placu” (interpretacja wiersza Cz. Miłosza ,,Campo di Fiori”). Ponadto – dzięki współpracy z Domem Kultury w Wojkowicach – mogły odbyć się zajęcia taneczne polegające na nauce poloneza oraz narodowych tańców żydowskich. Zajęcia prowadzili nauczyciele Zespołu Szkół w Wojkowicach oraz instruktorka tańca ( wolontaryjnie).
Po zajęciach w szkole, goście i gospodarze spotkania uczestniczyli w warsztatach terenowych ,,Będzin – szlakiem kultury żydowskiej” zorganizowanych przez Fundację Brama Cukermana. Odwiedzili m.in. Pożydowski Dom Modlitwy znajdujący się w kamienicy w tzw.  Bramie Cukermana. Tutaj uczniowie z Izraela uzyskali informacje na temat historii Będzina, obecności kultury żydowskiej w historii miasta. Potem przewodnicy – wolontariusze oprowadzili grupę miejskim szlakiem upamiętniającym przedsiębiorstwa, firmy, organizacje żydowskie działające w Będzinie w okresie międzywojennym.
Kolejnym punktem spotkania była wizyta na Wzgórzu Zamkowym.  Goście z Izraela mogli podziwiać piękną panoramę Będzina i sąsiednich miejscowości z baszty zamkowej.
Kulminacyjnym momentem pobytu młodzieży z Izraela w Powiecie Będzińskim stała się pełna powagi ceremonia upamiętniająca ofiary Holocaustu przeprowadzona na Wzgórzu Zamkowym pod obeliskiem symbolizującym Synagogę.
Podczas pożegnania uczniowie z partnerskich szkół wymienili się drobnymi pamiątkami.
Założeniem realizowanego przez ZS w Wojkowicach projektu edukacyjnego jest dążenie do wyeliminowania zakorzenionych w naszej kulturze i języku ksenofobicznych uprzedzeń, a także do zwiększenia liczby i zakresu podejmowanych w Polsce działań rozumianych jako akt niezgody wobec postaw nietolerancji i ksenofobii. Zdaniem realizatorów projektu wychowanie dla  tolerancji jest jednym z najważniejszych obowiązków współczesnej szkoły. Spotkania przedstawicieli różnych kultur otwierają młodych ludzi na odmienności, uczą rozumienia problemów globalnych, a tym samym przygotowują do życia w multikulturowej rzeczywistości.
Kolejne trzecie już spotkanie młodzieży z Hareali Haivri In Haifa Izraela i Zespołu Szkół w Wojkowicach zostało zaplanowane na sierpień 2012r.
Organizatorzy pragną gorąco podziękować Powiatowemu Komendantowi Policji, w Będzinie, Komendantowi Straży Miejskiej w Będzinie oraz Komendantowi Komisariatu Policji w Wojkowicach za zapewnienie bezpieczeństwa podczas realizacji programu wizyty.
 

Magdalena Kreczko, dyrektor szkoły
Bartłomiej Czyż, Michał Niedbała, koordynatorzy spotkania


GALERIA

Skip to content