Warsztaty klas pierwszych LO o profilu policyjno – prawnym w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie

W dniu 22 listopada uczniowie klas pierwszych LO wybrali się z wizytą do Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Udział licealistów w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach jest ważnym elementem realizacji programu nauczania przygotowującego ich do zawodu policjanta.
Spotkanie rozpoczęło się od warsztatów z kryminalistyki. Młodzież miała okazję dowiedzieć się, jakie ślady biologiczne zostawiają na miejscu zdarzenia sprawcy i  jakich metod używa policja w celu ich wykrycia. Następnie funkcjonariusze KPP w Będzinie przeprowadzili zajęcia, w których zaprezentowali uczniom specyfikę zawodu, z którym większość z nich wiąże swoje dalsze plany. W trakcie wizyty młodzież miała okazję poznać zadania, cele i strukturę policji, pracę w różnych pionach i na różnych policyjnych stanowiskach oraz kryteria przyjęcia do pracy w służbach mundurowych.
Uczniowie zapoznali się z codzienną służbą policjantów, mogli porozmawiać na tematy związane z wykonywaniem tego zawodu oraz zagrożeniach i wyzwaniach stojących przed przyszłymi adeptami policji. Pierwszoklasiści mieli okazję obejrzeć sprzęt, jakim dysponuje Wydział Prewencji, a także przymierzyć wyposażenie policyjne, służące do zabezpieczeń imprez masowych, czy też osobiście usiąść za kierownicą radiowozu.
Wielu uczniów umocniło swoje przekonanie, że praca w policji jest pomysłem na ich karierę zawodową. Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji warsztatów, funkcjonariuszom KPP w Będzinie.

                                                                            Bartłomiej Czyż 

GALERIA
KLASA POLICYJNO – PRAWNA