WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

2 marca br. wszystkie klasy pierwsze Technikum Architektury Krajobrazu wzięły udział w warsztatach profilaktycznych na temat przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i zagrożeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
Warsztaty z wykorzystaniem konkretnych metod i technik: pracy w kręgu, rundki, burzy mózgów, elementów dramy, psychodramy, treningu interpersonalnego i socjometrii poprowadziła psychoterapeutka – Pani dr Anna Fiema.
W opinii Prowadzącej Pani dr Anny Fiemy: „Głównym założeniem takich zajęć z młodzieżą było zwrócenie uwagi i omówienie zachowań ryzykownych, a więc postaw agresywnych oraz destrukcyjnych (włącznie z używkami). Okres adolescencji charakteryzuje się zwiększoną skłonnością do eksperymentowania, aktywnego poszukiwania nowych satysfakcjonujących doświadczeń, testowania swojej niezależności. Te poszukiwania, choć często wiążą się z zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa, tworzą jednak okazje do nauki samodzielności, niezależności i innych umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu. Zwiększone ryzyko towarzyszy więc nieuchronnie procesowi dojrzewania. Ważne jest zatem, żeby nie zaprzeczać czemuś, co jest normatywną cechą okresu dojrzewania, a wiedzieć jak najwięcej o potencjalnym zagrożeniu”.
Dziękujemy serdecznie!

Bożena Łabacz

GALERIA
Skip to content