WARSZTATY „SAVOIR-VIVRE W SZKOLNEJ ŁAWCE”

18 i 25 lutego br. uczniowie wszystkich klas pierwszych liceum i technikum ZSOiT w Wojkowicach, a także klasa 2a LO wzięły udział w cyklu zajęć, poprowadzonych przez specjalistę z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gliwicach.
SAVOIR-VIVRE, z j. francuskiego dosłownie oznacza: UMIEĆ ŻYĆ. Savoir-vivre jako umiejętność życia, sztuka życia, a nie tylko dobre maniery, ogłada, dobre wychowanie to jeden z wielu aspektów relacji między ludźmi, który buduje nasz kapitał kulturowy.
O tym, jak ważne to są zagadnienia nie trzeba nikogo przekonywać. Podczas warsztatów poruszane były kwestie nie tylko właściwych zachowań w życiu społecznym, ale też w internecie oraz zagadnienie szeroko rozumianych zagrożeń i cyberprzemocy.

Bożena Łabacz

GALERIA