Warsztaty z psychokryminalistyki dla klas policyjno – prawnych