Wielopokoleniowy Festyn Plenerowy „Dzień dla rodziny”