Wizyta klas pierwszych w Sądzie Rejonowym w Będzinie

10 i 17 października uczniowie klas pierwszych o kierunku policyjno-prawnym odbyli wizytę w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Pani Sędzia Agnieszka Czarnecka-Wnuk przedstawiła strukturę i tryb funkcjonowania sądownictwa w Polsce oraz przykłady spraw toczących się przed sądem, wraz z możliwymi konsekwencjami prawnymi dla sprawców za popełnione czyny. Uczniowie mieli możliwość przeprowadzić symulację posiedzenia sądu, podczas której wcielali się w sędziów, świadków, poszkodowanych, oskarżonych i oskarżycieli. Cały symulowany proces zakończył się ogłoszeniem sprawiedliwego, choć surowego wyroku.

Następnie uczniowie obserwowali kolejne rozprawy dotyczące m. in. obrazy funkcjonariusza policji, składania fałszywych zeznań oraz sprawy alimentacyjne. Zajęcia w istotny sposób przyczyniają się do poszerzenia wiedzy z zakresy wymiaru sprawiedliwości oraz są pomocne w pozyskania przez uczniów informacji niezbędnych do podjęcia decyzji dotyczących ich przyszłej kariery zawodowej.

Bartłomiej Czyż

GALERIA – KLASA 1ap                                 GALERIA – KLASA 1AG
KLASA POLICYJNO – PRAWNA