Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W czwartek 13 września 2018 r. odbyły się demokratyczne wybory zarządu Samorządu Uczniowskiego naszego Liceum i Technikum. Jest to dla całej społeczności szkolnej bardzo ważne wydarzenie, w którym uczniowie świadomie dokonują wyboru swoich przedstawicieli. Wybory SU poprzedziła kampania. Kandydaci przygotowali plakaty wyborcze, w których umieścili swoje pomysły, propozycje, a także konkretne działania dotyczące samorządności i praworządności wśród uczniowskiej społeczności. Głosowanie było tajne, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na specjalnie wydrukowanych kartach.

 Po podliczeniu głosów przez komisję wyborczą wszystko stało się jasne. Przewodniczącą SULiceum została Julia Kubik, a przewodniczącąTechnikum -Anna Kiljańska. Nowo wybranym władzom SU gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

 Reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali:

 Przewodniczący –Julia Kubik LO, Anna Kiljańska Technikum

Zastępca –Weronika Dudek LO, Paulina Korza Technikum

Skarbnik –Bartosz Swoboda

SAMORZĄD UCZNIOWSKI