WYKŁADY I WARSZTATY na UNIWERSYTECIE SWPS w KATOWICACH

Dzisiaj, 20 lutego br. kolejna grupa uczniów ZSOiT w Wojkowicach z klas: 3a, 3b i 1AP liceum uczestniczyła w cyklu wykładów i warsztatów organizowanych w ramach Dni Otwartych uczelni.
Pierwszy wykład dr Moniki Kornackiej poświęcony był tematowi użycia nowych technologii w psychologii „Supermoce oka – od eye-trackingu do wirtualnej rzeczywistości”.
Kolejny wykład – dr Marty Szastok wprowadził słuchaczy w krąg rozważań na temat ról społecznych, zatytułowany był: „Lord Gender. O kobietach i mężczyznach i roli stereotypów płciowych”.
Dużym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się również warsztaty Klaudii Putkowskiej, poświęcone problemowi wykorzystania technik manipulacji w życiu i w eksperymentach psychologicznych.

Joanna Poczęta-Kubik

KLASA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA