XII Edycja Polsko – Niemieckiej Wymiany Młodzieży w ZS w Wojkowicach

Realizacja programu polsko – niemieckiej wymiany młodzieży została dofinansowana ze środków PNWM
 

Partnerem ZS w Wojkowicach już od 12 lat jest Ricarda-Huch – Gymnasium Gelsenkirchen.
W tym roku wymiana rozpoczęła się od wizyty strony niemieckiej w Polsce, która miała miejsce   w dniach od 19 do 28 marca 2012r. W czerwcu br.  polska grupa wyjedzie do Gelsenkirchen.
Po raz drugi ZS w Wojkowicach zaprosił do udziału w wymianie uczniów i nauczycieli Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich.

Program wymiany dotowany przez PNWM  zakładał także współpracę ponadregionalną, dzięki której niemieccy uczestnicy wymiany mogli poznać sposoby pracy szkół położonych nie tylko          w województwie śląskim, ale także małopolskim, gościli w:
Zespole Placówek Oświatowych – Gimnazjum w Wiśniowej, Zespole Placówek Oświatowych – Gimnazjum w Lipniku oraz Gimnazjum im. Ks. Prof. Józefa Tischnera w Trzemeśni.

Celem projektu była międzynarodowa wymiana doświadczeń w dziedzinie edukacji: prezentacja osiągnięć szkół, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju, budowanie otwartości, tolerancji, wychowanie i edukacja międzykulturowa, poznawanie dziedzictwa kulturowego Polski, w tym naszego dziedzictwa regionalnego.

Nauczyciele ZS w Wojkowicach, mający za sobą długoletnie doświadczenie w organizacji wymiany, przygotowali różnorodny i bogaty merytorycznie program, który zainaugurowało spotkanie w auli szkoły oraz zajęcia integracyjne. Spotkanie w Miejskim Gimnazjum nr 4 w Piekarach Śląskich stało się doskonałą okazją do zaprezentowania sukcesów szkoły, młodych talentów, tradycji Śląska, przykładów dobrych praktyk w pracy z młodzieżą.

Po pierwszych zajęciach w szkołach wspólnie zwiedzano Będzin – szlakiem kultury żydowskiej (warsztaty terenowe prowadzone przez wolontariuszy Fundacji Brama Cukermana) oraz  Katowice – ze szczególnym uwzględnieniem Nikiszowca. Po zapoznaniu się z tradycją i śląską kulturą oraz prowadzoną rewitalizacją, która ma odwrócić skutki wieloletniej degradacji środowiska naturalnego – uczniowie mieli możliwość  poznania  Małopolski.

Śląsk  i Małopolskę różni  historia i obyczaje mieszkańców, ich gwara, stroje, pieśni, tańce, budownictwo, technika wiejska i sztuka. Spotkanie dwóch regionów uczniowie rozpoczęli od wyjazdu do Krakowa – zwiedzenia zabytków UNESCO. Potem uczestnicy wymiany mieli okazję poznać pracę szkół i organizacji pozarządowych gmin małopolski: Wiśniowa, Trzemeśnia i Lipnik, które zaprosiły uczestników wymiany do siebie z wizytą. I tutaj nie zabrakło atrakcji, m.in. zwiedzano Izbę Pamięci Narodowej w SP im. Partyzantów w Lipniku, wysłuchano Chóru Młodzieżowego, Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca  Uczniowskiego Klubu Sportowego działających przy Zespole Placówek Oświatowych w Lipniku. Wizytę w Publicznym Gimnazjum im. Ks. Prof. Józefa Tischnera uatrakcyjnił krótki kurs orgiami.

Potem Gości z Niemiec zauroczyła  magia Podhala oraz uroda Tatr.

Następna część programu wymiany potoczyła się szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej i Dziedzictwa Kulturowego  regionu. Przystanki na tym szlaku to: Lubomir – przydomek Góra Partyzancka oraz Obserwatorium Astronomiczne im. Tadeusza Banachiewicza na Lubomirze  – Projekt "Karpackie Niebo". Kulminacyjnym punktem tej części wymiany była wizyta studyjna w Miejscu Pamięci i Muzeum AUSCHWITZ – BIRKENAU. Warsztaty w Muzeum Auschwitz były pouczającą lekcją dla wszystkich uczestników wymiany. Ich mottem stała się myśl: „Narody tracąc pamięć, tracą życie”. To spotkanie okazało się bardzo ważnym i potrzebnym momentem polsko – niemieckiego spotkania.

Podsumowaniem wymiany stał się Photovoice – fotograficzny reportaż.

Zapraszamy na stronę www.lowojkowice.eu
 

Więcej w dziale:

WYMIANA