Zaczęła się matura 2020!

Zwykle najwięcej emocji budzi matura z języka polskiego, chyba ze względu na fakt, że to zawsze pierwszy egzamin w sesji maturalnej, która potrwa w tym roku do 29 czerwca, a oficjalne wyniki wszystkich egzaminów poznamy 11 sierpnia.

Egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym składa się z dwóch części:
a) testu sprawdzającego umiejętność wykonywania na tekście nieliterackim operacji dowodzących jego rozumienia na różnych poziomach,
b) części sprawdzającej umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (wypracowania).
Na rozwiązanie zadań z arkusza maturzysta ma 170 minut i sam decyduje o rozłożeniu w czasie pracy nad testem oraz wypracowaniem.

Tym razem na poziomie podstawowym zdający musieli zrozumieć teksty: Tadeusza Pszczołowskiego Przydatność sztuki przekonywania oraz Józefa Tischnera Co znaczy myśleć?, a pisząc tekst własny mieli do wyboru dwa tematy: pierwszy związany z Weselem Stanisława Wyspiańskiego, w którym należało rozważyć problem: Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? oraz uzasadnić swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów Wesela, do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury. W drugim temacie należało zinterpretować wiersz Anny Kamieńskiej Daremne oraz postawić tezę interpretacyjną i ją uzasadnić.

Poziom rozszerzony rozpoczynał temat, w którym należało określić, jaki problem podejmuje Bożena Chrząstowska w tekście Prawda i „zmyślenie” literackie. Zająć stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autorkę, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury. W drugim temacie należało dokonać interpretacji porównawczej fraszki Jana Kochanowskiego Do snu i wiersza Zbigniewa Herberta Język snu.

Drugi dzień matur upłynął pod znakiem „królowej nauk” – matematyki!
Arkusz egzaminacyjny  z matematyki na poziomie podstawowym składał się z 34 zadań, w tym 25 zamkniętych. Na rozwiązanie arkusza uczniowie mieli 170 minut.

Wśród zadań zamkniętych wiele było typowych, znanych z poprzednich arkuszy, jak obliczanie wartości logarytmu czy wyznaczenie wzoru funkcji kwadratowej. Wśród zadań otwartych znalazła się oczekiwana przez uczniów nierówność kwadratowa, ale również ciekawe zadania z geometrii przestrzennej i rachunku prawdopodobieństwa.

Trzeci dzień maturalnego maratonu to egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Arkusz maturalny z języka angielskiego na poziomie podstawowym zawierał jak zawsze 3 zadania sprawdzające rozumienie tekstu ze słuchu. 4 zadania z rozumienia tekstu czytanego, 2 zadania leksykalno-gramatyczne i wypracowanie. W tym roku maturzyści w mailu do kolegi z Anglii mieli podzielić się wrażeniami z wycieczki. Trudne? Chyba nie:)

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym to wyzwanie dla najlepszych lingwistów w szkole! Wprawdzie arkusz maturalny składa się zawsze z zadań, które sprawdzają te same umiejętności co na poziomie podstawowym, ale trudność tych zadań jest nieporównywalna! Bo jak tu porównać mail do kolegi ze znacznie bardziej wymagającą formą, jaką jest rozprawka czy artykuł? Nie da się i to jest właśnie poziom rozszerzony – tu potrzebny jest ogrom wiedzy i tyleż samo umiejętności.

Maturzyści w naszej szkole świadomie wybierają poziom podstawowy lub rozszerzony matury, bo wiąże się to bezpośrednio z ich przyszłymi wyborami dalszej drogi kształcenia, czyli z perspektywą studiów na uczelniach wyższych.

Trzymamy kciuki! Życzymy połamania piór!

Szczegółowy harmonogram matur:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/

Arkusze maturalne omówiły:

Bożena Łabacz
Jolanta Wdzięczny
Joanna Poczęta –  Kubik

GALERIA
Skip to content