Zajęcia plenerowe architektów krajobrazu

Tradycyjnie jak co roku, zajęciami w plenerze parku w Wojkowicach rozpoczęliśmy cykl lekcji zawodu architektura krajobrazu . Było chłodniej niż w tamtym roku, ale zakres projektów i ćwiczeń wystarczająco nas rozgrzał.

Klasa druga rozpoznawała drzewa i krzewy parkowe korzystając z aplikacji mobilnej i katalogów szkółkarskich,  zwracając uwagę na walory dekoracyjne roślin i ich wymagania siedliskowe.  Klasa trzecia wykonywała analizę funkcjonalno – przestrzenną parku miejskiego ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjnej z ciągami pieszymi oraz pieszo jezdnymi.  Klasa czwarta- najbardziej zaawansowana zawodowo- zajęła się sporządzaniem dokumentacji projektowej  placu zabaw oraz pomiarem parametrów  urządzeń wykorzystywanych w aranżacji miejskich terenów zielni .

W kolejny wtorek będziemy doskonalić swoje umiejętności projektowania i urządzania terenów zieleni  w Parku Grabek w Czeladzi, a w piątek w Ogrodzie Pokazowym w Świerklańcu.

Mariola Kubica

GALERIA
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU