Zajęcia uczniów klas LO o kierunku policyjno-prawnym z technik samoobrony