Zajęcia w MPL „Katowice”

W dniu 27 listopada uczniowie naszego technikum o profilu technik lotniskowych służb operacyjnych odbyli zajęcia w MPL „Katowice” w Pyrzowicach. W ramach zajęć o bezpieczeństwie w lotnictwie cywilnym zapoznali się z pracą i wyposażeniem LSRG i Straży Granicznej. Zobaczyli też jak przebiega droga bagażu od jego nadania aż do samolotu oraz jak kontroluje się podróżnych.

GALERIA
TECHNIK LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH