Zajęcia w Zakładzie Karnym w Wojkowicach

9 i 16 października uczniowie klas pierwszych o kierunku policyjno-prawnym mieli możliwość poznania sposobu funkcjonowania polskiego systemu penitencjarnego na przykładzie wojkowickiego Zakładu Karnego.

Wizyta ta była dla uczniów ważnym elementem przygotowującym ich do pracy w służbach mundurowych. Pracownicy Służby Więziennej pokazali nam Zakład Otwarty dla młodocianych i odbywających karę po raz pierwszy, Zakład Półotwarty oraz Zakład Zamknięty. Byliśmy także w siedzibie Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej oraz w sali widzeń, choć największe emocje wzbudziły warunki panujące w izolatce w Zakładzie Zamkniętym. Wizyta była pouczająca a zabezpieczenia i warunki panujące w więzieniu zrobiły na uczniach ogromne wrażenie.

Bartłomiej Czyż

KLASA POLICYJNO – PRAWNA