Warsztaty z kryminalistyki dla klas pierwszych policyjno – prawnych