dav

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

 28 kwietnia uroczyście pożegnaliśmy tegorocznych maturzystów. Był to ostatni szkolny dzień, ostatnie spotkanie z przyjaciółmi, ostatnia uroczystość wspólnie przeżywana w murach naszej szkoły. Szkoły, którą każdy z tegorocznych absolwentów współtworzył i zostawił w niej kawałek siebie, swoje przyjaźnie oraz sympatie, marzenia i tęsknoty, radość sukcesów oraz wielkie emocje.

Dyrektor szkoły – Pani Anna Augustyńska – po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości wręczyła świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre oceny i wzorowe zachowanie. Nagrody książkowe oraz Listy Gratulacyjne dla Rodziców otrzymali: Hanna Białas, Oskar Nowacki, Patryk Sikorski, Kamil Wołodźko.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych oraz Listów Gratulacyjnych dla Rodziców uczniom klasy III b. Wyróżnienia oraz świadectwa wręczyła Pani Dyrektor Annna Augustyńska, Pan Włodzimierz Trzcionka – Członek Zarządu Powiatu Będzińskiego oraz Wychowawczyni Pani Bożena Gwóźdź.  Świadectwa i nagrody książkowe uczniowie klasy  III a otrzymali z rąk Pani Dyrektor Anny Augustyńskiej, Pani Edyty Cichoń – Sekretarza Urzędu Miasta w Wojkowicach oraz wychowawczyni Pani Agaty Jagodzik.

Kolejną częścią uroczystości było wręczenie zaświadczeń o przygotowaniu prozawodowym, które wręczył Starszy sierżant Tomasz Mogielski – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Będzinieoraz dr. hab. inż. Krzysztof Filipowicz – Prodziekan Wydziału Górnictwa I Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Prezes OSP Wojkowice.

Przyznaliśmy również nagrody szczególne, przeznaczone dla tych, którzy nie tylko dbali o wysokie noty z poszczególnych przedmiotów, ale  przede wszystkim wyróżniali się bardzo dużą aktywnością w szkole i poza nią, realizowali wiele inicjatyw dodatkowych i tym samym budowali pozytywny wizerunek szkoły w środowisku lokalnym i ponadlokalnym. Uczniowie ci otrzymali tytuł Liderów wśród Absolwentów. Nagrodą rzeczową tradycyjnie stały się  Sowy, symbol naszej szkoły – nie tylko dlatego, ze oznaczają mądrość, ale również dlatego, ze budynek ZSOiT został postawiony przed laty przez lokalną społeczność właśnie na Sowiej Górze. Statuetki Sowy zostały wręczone następującym absolwentom: Hanna Białas, Damian Gęborski, Katarzyna Baran, Bartosz Czapla, Dominik Hauser, Piotr Stachowiecki, Dominik Trefon. Statuetki – Sowy wręczyła Pani Dyrektor Anna Augustyńska oraz Pani Dorota Kowalik – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Będzińskiego.

Hanna Białas, Oskar Nowacki, Patryk Sikorski oraz Kamil Wołodźko otrzymali nagrody pieniężne TPLO w Wojkowicach. Są one przyznawane absolwentom za osiągnięcia edukacyjne, aktywność na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej. Nagrody wręczyła Pani Joanna Sączewska – Prezes TPLO.

Złoty Indeks Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej o wartości 15 tysięcy złotych otrzymała Alicja Michnik z rąk Pani Dyrektor Anny Augustyńskiej oraz Waldemara Andzel – Posła RP. Przedstawicielka Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu Pani dr. Joanna Podgórska – Rykała wręczyła natomiast indeksy Wyższej Szkoły Humanitas. Indeks WSH otrzymała Sylwia Pejga.

Rada Pedagogiczna ZSOiT w Wojkowicach postanowiła przyznać tytuły i statuetki mistrzów w różnych kategoriach. Mistrzami Sudoku 2017 została Hanna Białas oraz Kajetan Wyrobek. Wolontariuszki  Parwana z Azerbejdżanu i Lesia z Ukrainy wręczyły Certyfikat KIE Hannie Białas za działalność w Klubie Integracji Europejskiej.

Podziękowania i dyplomy uznania za szczególną aktywność i osiągnięcia sportowe otrzymali: Jessica Jakubkiewicz, Michalina Musiał, Klaudia Małota, Sandra Noelle, Katarzyna Baran, Wiktoria Puza, Ewelina Bożek, Marta Wójcik, Damian Gęborski, Patryk Szymczak, Filip Siński, Bartosz Czapla, Dominik Trefon, Patryk Sikorski, Dominik Hauser, Kamil Wołodźko, Oskar Nowacki.

Szczególne podziękowania oraz pamiątkowe dyplomy otrzymała reprezentacyjna drużyna musztry policyjnej: Baran Katarzyna, Gęborski Damian, Małota Klaudia, Musiał Michalina, Szymczak Patryk, Trzcionka Joanna, Wyrobek Kajetan, Wierzba Rafał oraz reprezentacyjna drużyna musztry pożarniczej: Czapla Bartosz, Hauser Dominik, Trefon Dominik, Kieras Karol, Krupa Adrian, Patryk Sikorski, Stachowiecki Piotr, Wójcik Marta.

Absolwentom wręczono także  Certyfikaty Kursu Basic Life Support +AED Podstawowe procedury ratownicze. Pierwsza Pomoc organizowanego przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Szkołę Ratownictwa. Otrzymali je: Kajetan Wyrobek, Sandra Noelle, Patryk Prostacki, Dominik Gajdzik, Kamil Roch, Ewelina Bożek, Rafał Wierzba, Konrad Wawrzyniak, Alicja Michnik, Roksana Jagła, Konrad Nowak, Damian Gęborski, Sylwia Pejga, Aleksandra Szymacha, Karolina Flak.

 Podziękowania za wsparcie  merytoryczne w prowadzeniu klas mundurowych naszego liceum skierowaliśmy także do osób, które zdecydowały się  poświęcić swój czas, własną energię, aby to co niemożliwe stało się osiągalne, dostępne dla uczniów naszej szkoły marzących o zawodzie policjanta i strażaka.Podziękowania wręczyła Pani Dyrektor Anna Augusyńska oraz Pani Wicedyrektor Monika Rachwał Panu Arkadiuszowi Watole Staroście Będzińskiemu, Panu Tomaszowi Szczerbie Burmistrzowi Miasta Wojkowice, Prof. Dr hab. Michałowi Kaczmarczyk- Rektorowi  Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, dr Zdzisławie  Dacko – Pikiewicz Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Panu inspektorowi dr Rafałowi Kochańczykowi Komendantowi Szkoły Policji w Katowicach, Panu podpułkownikowi  Czesławowi Koniecznemu Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Katowicach – Pyrzowicach, Panu Inspektor mgr Arkadiusz Więcek Komendantowi Powiatowemu Policji w Będzinie, Podkomisarzowi mgr inż. Pawłowi Łotockiemu – Oficerowi prasowemu Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, Podinspektor mgr Monice Francikowskej – Naczelnik Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, Panu brygadierowi Dariuszowi  Zawadzkiemu Komendantowi  Powiatowemu Państwowej Straży  Pożarnej w Będzinie, Majorowi Piotrowi Golanka – Dyrektorowi Zakładu Karnego w Wojkowicach, kapitanowi Marcinowi Kulawikowi Komendantowi Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  w Wojkowicach Naczelnikowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojkowicach – Żychcicach, Panu Zbigniewowi Wacławczykowi –  Komendantowi Lotniskowej Jednostki Straży Pożarnej w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice W Pyrzowicach, Panu Rafałowi Bańskiemu  – Komendantowi Komisariatu Policji w Wojkowicach, Panu młodszemu brygadierowi Piotrowi Gwoździowi  – Dowódcy jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Radzionkowie, Panu Grzegorzowi Kostyrze  – Dowódcy Grupy Interwencyjnej Służb Więziennych w Katowicach, Pani Joannie Sączewskiej i całemu zarządowi Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach.

 Z całego serca dziękujemy Rodzicom, którzy przez trzy lata pomagali nam w pracy dydaktycznej i wychowawczej: Pani Sylwii Nikiel, Pani Judycie Wyrobek, Pani Halinie Jakubkiewicz, Pani Dorocie Musiał, Pani Izabeli Kalecie, Pani Wioletcie Szołtysik, Panu Bogusławowi Kieras.

Pani Justyna Pitas, która prowadziła uroczystość zakończenia roku szkolnego klas maturalnych serdecznie podziękowała wszystkim Gościom.

Po oficjalnej części uroczystości Abiturientów pożegnali uczniowie klas młodszych montażem wokalno – poetyckim oraz upominkami przygotowanymi przez Samorząd Uczniowski. 

Z pewnością był to dzień szczególny, pełen wrażeń i wspomnień. Mamy nadzieję, że zapadnie on na długo w pamięci tegorocznych absolwentów. Może po latach z „łezką w oku” wspomną tych, którzy tu zostali: troskliwych nauczycieli, wychowawców, swoich przyjaciół, kolegów oraz koleżanki.

                                                                          Ewa Koścień