Zdaniem eksperta, czyli co przyszły strażak wiedzieć powinien…

Wykład na temat systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów wielkopowierzchniowych rozpoczął cykl spotkań z ekspertami, które zostały wpisane w projekt pt. ,,Przez edukację do dobrej przyszłości” – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest przygotowanie jego uczestników do wybranego zawodu, w tym przypadku do służby w straży pożarnej.
Zajęcia teoretyczne przeprowadzone 6.12.2010r. przez kpt. Artura Markiewicza w szkole służyły przygotowaniu uczniów klas pożarniczych do planowanych w marcu ćwiczeń terenowych, podczas których będą mogli porównać teorię z praktyką.

Skip to content