Zebranie z Rodzicami

W dniu 19 listopada 2018r. odbędą się zebrania
z Rodzicami uczniów klas I, II i III LO oraz klasy I, II, III i IV TAK. Wszystkich Rodziców zapraszamy

na szkolenie nt. „Zaburzeń okresu dojrzewania” na auli – godz. 17.00 – 17.30.
Spotkanie z wychowawcami – godz. 17.30.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

WYKAZ PRACOWNI DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS:
KLASA PRACOWNIA WYCHOWAWCA
IA SALA NR 8 (1 PIĘTRO) P. AGATA JAGODZIK
IB SALA NR 16 (2 PIĘTRO)
P. MICHAŁ NIEDBAŁA
IIA SALA NR 18 (2 PIĘTRO) P. BARTŁOMIEJ CZYŻ
IIB  SALA NR 4 (PARTER) P. JOANNA POCZĘTA-KUBIK
IIIA SALA NR 17 (2 PIĘTRO) P. AGNIESZKA MAŃKA
IIIB  SALA NR 12 (2 PIĘTRO) P. ANNA GAJDKA
ITAK SALA NR 15 (2 PIĘTRO) P. KAROLINA MOSUR
IITAK SALA NR 9 (1 PIĘTRO) P. JOLANTA WDZIĘCZNY
IIITAK  SALA NR 3 (PARTER) P. MONIKA RACHWAŁ
IVTAK SALA NR 14 (2 PIĘTRO) P. EWA KOŚCIEŃ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!