Zmagania Olimpijskie Geodetów

W ostatnim czasie uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu, kształcący się w zawodzie technik geodeta wzięli udział w zmaganiach w ramach XXXIX Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej organizowanej przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Jest to najważniejszy konkurs tematyczny o zasięgu  ogólnopolskim dla przyszłych geodetów.

W tym roku do zawodów przystąpiło 15 uczniów z II i III klasy Technikum Architektury Krajobrazu. Adepci sztuki geodezyjnej przez dwa dni zmagali się z trudnymi zadaniami teoretycznymi i praktycznymi. W pierwszym dniu konkursu uczniowie musieli poradzić sobie z 80 pytaniami testowymi oraz z czterema zadaniami tekstowymi – otwartymi. W drugim dniu Olimpiady uczniowie w trzyosobowych zespołach rozwiązywali dwa zadania terenowe.  Za każdy etap zmagań uczestnicy otrzymali odpowiednią liczbę punktów, a ich suma zadecydowała o tym, kto będzie mógł reprezentować naszą szkołę w kolejnym etapie tego prestiżowego turnieju.

Do II etapu Olimpiady – na podstawie zdobytych punktów – wytypowany został następujący trzyosobowy zespół:

  1. Marzena Andrzejczak – klasa III TAK
  2. Marcin Goj – klasa III TAK
  3. Michał Walencik – klasa III TAK

Zwycięzcom szkolnego etapu Olimpiady Geodezyjnej i Kartograficznej serdecznie gratulujemy. Szkolnej Komisji na czele z Panem Jerzym Wilkiem dziękujemy za solidną pracę.

Trzymamy za Was kciuki  i z niecierpliwością oczekujemy na listę zespołów zakwalifikowanych do zawodów międzyszkolnych.   

Monika Rachwał   (A.M.)

GALERIA
TECHNIK GEODETA
Skip to content