Znów gawędziliśmy o książkach… VIII edycja konkursu Booktalking, czyli gawęda o książce

Konkurs  „Booktalking,  czyli gawęda o książce” stał się już tradycją w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Co roku, w atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w naszej szkole spotyka się rozmiłowana w literaturze młodzież z najwyższych klas szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych regionu, by opowiadać na różne sposoby o swoich fascynacjach książkowych. Tegoroczną – już VIII – edycję konkursu honorowym patronatem objął Starosta Będziński Pan Sebastian Szaleniec.
Nasze szkolne święto książki było w tym roku szczególne nie tylko z uwagi na przybyłych licznie uczestników konkursu wraz z opiekunami, ale także ze względu na Nagrodę Nobla dla Olgi Tokarczuk, ze sprawą której o polskiej literaturze znów stało się głośno w świecie. W ciepłych słowach skierowanych do uczestników i organizatorów konkursu podkreślił  to także honorowy gość naszego przedsięwzięcia PanDariusz Waluszczyk – Wicestarosta Będziński.
Oficjalnego otwarcia konkursu dokonała Pani Justyna Pitas – Dyrektor ZSOiT w Wojkowicach, która w swoim wystąpieniu podkreśliła wartość rozwijania wyobraźni oraz wrażliwości poprzez czytelnictwo.
Niewątpliwe doskonale wiedzą o tym wszyscy uczestnicy konkursu,  a także  nasi niezastąpieni jurorzy – na co dzień związani z literaturą,  krzewieniem czytelnictwa,  sztuką. W tym roku w loży jurorskiej zasiadały:
Pani Małgorzata Caban – Dyrektor Biblioteki Wyższej Szkoły Humanitas  w Sosnowcu.
Pani dr Katarzyna Wyszyńska – z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach – połączonych Bibliotek Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego.
Pani Anna Radkowska – Śliż, dyrektor Biblioteki Miejskiej w Wojkowicach.
Skład komisji pozwolił na wielostronną i rzetelną ocenę wystąpień kolejnych uczestników. Przy ocenie – zgodnie  z regulaminem – były brane pod uwagę m.in.: pomysłowość, poprawność językowa prezentacji, kultura słowa, umiejętność zainteresowania odbiorcy książką, zaangażowanie emocjonalne, przestrzeganie czasu prezentacji oraz elementy istotne dla techniki booktalking: trzymanie przed sobą książki podczas prezentacji, mówienie z pamięci, nawiązanie kontaktu wzrokowego z odbiorcą, modulacja głosu, przywołanie najciekawszego fragmentu książki, prezentacja głównego wątku i bohaterów, wyraziste rozpoczęcie prezentacji i przemyślana kompozycja wypowiedzi.
Po burzliwych obradach komisja ustaliła werdykt:

KATEGORIA: SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce – Ewa Olesiejukze Szkoły Podstawowej nr 8 w Będzinie

II miejsce – Iga Pustułka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wojkowicach

III miejsce – Zuzanna Góral ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach

KATEGORIA: SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

I miejsce – Karolina Muc z Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach

II miejsce – Wiktoria Słaboszz Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach

III miejsce – Igor Kijanka z Technikum Architektury Krajobrazu im. rtm. Witolda Pileckiego w Wojkowicach

Wszystkim laureatom gratulujemy wysokiego poziomu wystąpień, umiejętności swobodnego, magicznego, zachęcającego do czytania mówienia o literaturze, a opiekunom, którzy przygotowali ich do udziału w konkursie – mądrego i twórczego przewodnictwa.

Dziękujemy jurorom za to, ze pośród ogromu obowiązków zawodowych znaleźli czas, by być z nami i podjęli się trudnego zadania wyłonienia laureatów wśród młodych, wrażliwych, wspaniałych ludzi z cudowna pasją…czytania – a już za samo to chciałoby się nagrodzić wszystkich uczestników.

Każdego roku przy organizacji konkursu Booktalking, czyli gawęda o książce… możemy liczyć na życzliwość, bezinteresowność i wsparcie tych, których serca biją dla młodzieży i jej wielokierunkowego rozwoju. Są wśród nich instytucje patronackie,  jurorzy, a także  fundatorzy nagród, dzięki którym możemy docenić zwycięzców konkursu. W tym roku swą hojność okazali nam: Pan Sebastian Szaleniec – Starosta Będziński oraz Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Wojkowicach. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za wsparcie naszej idei propagowania czytelnictwa.

Agnieszka Mańka

GALERIA