ABSOLWENCI o NAS

94062911413-1Kariera edukacyjna Naszego Absolwenta – mł. asp. PATRYKA KOCOTA – funkcjonariusz KM PSP Bytom

Swoją przygodę ze strażą pożarną rozpocząłem bardzo wcześnie. Jako młody chłopiec mający zaledwie 10 lat wstąpiłem do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszowicach. Brałem udział w zawodach sportowo- pożarniczych, turniejach wiedzy pożarniczej- marzyłem by w przyszłości zostać strażakiem Państwowej Straży Pożarnej. Żeby zrealizować swój życiowy cel musiałem poświęcić wiele czasu na naukę i sport – uświadamiał mnie o tym mój ojciec, który jest dla mnie największym autorytetem w dziedzinie pożarnictwa.

Mijały kolejne lata, mój zapał nie malał, musiałem dokonać wyboru szkoły średniej. W życiu każdego młodego człowieka jest to bardzo ważny etap, który może zadecydować     w dużej mierze o przyszłości. Tak było w moim przypadku, podjąłem naukę w ZSOiT w Wojkowicach na profilu pożarniczym. Zaangażowanie nauczycieli, program nauczania, liczne wyjazdy szkoleniowe, ćwiczenia poligonowe, wszystkie składowe utwierdziły mnie    w przekonaniu, że w przyszłości chce podjąć się pracy strażaka.
Jako absolwent mogę śmiało stwierdzić, że wojkowicka szkoła doskonale przygotowała mnie i moich kolegów do „startu” w zawodzie strażaka. Jeśli chcemy zrealizować swoje marzenie musimy współpracować z nauczycielami, oni chcą przekazać nam swoją wiedzę, przygotować nas do dorosłego życia, drugą częścią jest własna, ciężka praca, którą musimy włożyć w przygotowania aby osiągnąć cel – zostać strażakiem.
Należy również wspomnieć, że doświadczenia zdobyte w liceum mogą przydać się w przyszłości. Wspólnie z kolegami i koleżankami z klasy pożarniczej odnosiliśmy wiele sukcesów w turniejach musztry, gdzie drużynowo i indywidualnie zajmowaliśmy czołowe miejsca. Dwukrotnie uzyskałem tytuł najlepszego dowódcy co w późniejszym czasie zaowocowało – zostałem dowódcą plutonu w CSPSP.

Po zakończeniu nauki w liceum, po zdaniu matury wyczekiwałem egzaminów do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Dla mnie oraz moich nauczycieli z ZSOiT był to ogromny sprawdzian, który zakończył się sukcesem- lata współpracy, godziny nauki i przygotowań nie poszły na marne. Dwa lata nauki w CSPSP w Częstochowie zakończone zostały Promocją Aspirancką, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał mi stopień młodszego aspiranta.

Nowy etap życia rozpocząłem w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej    w Bytomiu, gdzie zajmuję stanowisko ratownika oraz płetwonurka w Specjalistycznej Grupie Ratownictwa Wodno – Nurkowego, rozpocząłem również studia na wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ponadto działam w dalszym ciągu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobieszowicach, gdzie pełnię funkcję Zastępcy Naczelnika.

Praca strażaka nie jest łatwa, bardzo często spotykam w swojej pracy trudne sytuacje, podczas których muszę wykazać się wiedzą, opanowaniem oraz szybkością działania.
Zawód strażaka jest spełnieniem moich życiowych marzeń, które zrealizowałem dzięki własnym ambicjom oraz ogromnej pracy nauczycieli i wykładowców ZSOiT w Wojkowicach, którzy wierzyli do końca w sukces mój oraz kolegów i koleżanek, którzy dzisiaj służą w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej lub w innych służbach ratowniczych.

Patryk Kocot

mfranielczykWracam myślą do nauki w Technikum w Wojkowicach…

Cztery lata to zarówno dużo jak i mało. Perspektywa nauki w  technikum trwająca o rok dłużej niż w przypadku  liceum ogólnokształcącego  mogła skutecznie zniechęcić wielu moich rówieśników do podjęcia tego kierunku swojej edukacji.

Jednak mnie to nie zniechęciło. Wybrałem Technikum Architektury Krajobrazu w Wojkowicach ponieważ chciałem zdobyć tytuł technika geodety. Ponadto geodezja, stanowi ciekawą branże na rynku pracy i w przyszłości zapewni mi odpowiednią prace i płacę. Tym kierowałem się przed czteroma laty gdy stanąłem przed  trudnym wyborem dalszej drogi mojej edukacji. Teraz, z perspektywy czasu,  jako absolwent tej szkoły mogę z pewnością   powiedzieć, że wybór jaki dokonałem był najlepszym z możliwych. Właśnie dostałem się na studia dzienne stacjonarne i jestem Studentem I roku Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Geodezji i Inżynierii Środowiska.

Nie ukrywam, że taki był mój cel, który sobie postawiłem rozpoczynając naukę w ZSOiT w Wojkowicach. Do tego sukcesu przyczyniło się kilka czynników.
Przez te cztery lata spotkałem wielu wspaniałych ludzi. Technikum Architektury Krajobrazu to specyficzne miejsce. Wśród uczniów zawsze panowała miła i sympatyczna atmosfera pozwalająca nawiązywać nowe znajomości i zawierać przyjaźnie na całe dalsze życie.  Trafiłem do zgranej i zdolnej klasy, która  utrzymywała wysoki poziom  i była obiektem licznych pochwał ze strony  grona pedagogicznego.  Również ja byłem, według mnie, często chwalony za swoje osiągnięcia, udział w olimpiadach czy za zaangażowanie w życie klasy. Niewątpliwie bez wsparcia Pani Profesor Moniki Rachwał nasza klasa i ja nie osiągnęlibyśmy takich wyników. Dobry wychowawca do prawdziwy skarb dla każdego ucznia. Otworzyła nam Pani okna na świat studencki zabierając nas na dni otwarte AGH w Krakowie,  za co gorąco dziękuję. Dużo można by mówić o tych minionych czterech latach. Jestem bardzo wdzięczny każdemu nauczycielowi za trud i poświęcenie jaki włożył w pracę nad moją edukacją i umożliwił mi prawidłowy rozwój. Za sprawą Pani Profesor Anny Gajdki mogłem wziąć udział w europejskim programie wymiany uczniów Comenius za co jestem bardzo wdzięczny. Pobyt we Włoszech i czas jaki spędziliśmy na  zajęciach z tego projektu niewątpliwie pomogły mi poznać ciekawych i sympatycznych ludzi z innych krajów oraz podszkolić umiejętności językowe.  
Chciałbym również serdecznie podziękować Dyrekcji i pracownikom szkolnego sekretariatu. Zawsze spotkałem się z Państwa strony z życzliwością i zrozumieniem. Z całą pewności mogę powiedzieć, że czas spędzony w murach ZSOiT w Wojkowicach był owocny, czego dowodem są wyniki egzaminu maturalnego. Jeszcze wiele razy będę wracał myślami do czasów gdy byłem uczniem tej szkoły.

Mateusz Franielczyk

Skip to content