BIOGRAFIA

 ,,Takie będą Rzeczypospolite,
       jakie ich młodzieży chowanie”

Wzór człowieka i patrioty – rotmistrz Witold Pilecki patronem Szkoły.

 Zespół Szkół Ogólnokształcących  Technicznych w Wojkowicach to szkoła posiadająca od lat tradycję kształcenia kandydatów do służb mundurowych. To zawody wiążące się nie tylko z wielką odpowiedzialnością, ale także obdarzone społecznym zaufaniem. Naszą misją jest, by przygotować młodzież do rzetelnego ich wykonywania, do wierności obranej drodze, wyznawanym wartościom i przyjętym zasadom. Decyzja o wyborze patrona to nie tylko decyzja dotycząca tożsamości szkoły, jej wizerunku, ale również decyzja w zakresie postawy, którą patron reprezentuje, i która mogłaby stać się wzorem postępowania dla młodego człowieka. Stąd też narodziła się idea nadania naszej szkole imienia Witolda Pileckiego, poparta decyzją uczniów, Rady Rodziców oraz ostatecznie przyjęta podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 

,,ocalałeś nie po to aby żyć
masz mało czasu trzeba dać świadectwo”

 Jak pozostać człowiekiem w królestwie zła – wojenne i powojenne losy rotmistrza Witolda Pileckiego?

Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku w Ołońcu. Brał udział w wojnie obronnej w 1939 roku, po jej klęsce przedostał się do Warszawy, gdzie współtworzył Tajną Armię Polską, która później weszła w skład Armii Krajowej. Aresztowania wśród żołnierzy Tajnej Armii Polskiej, osadzanie coraz większej liczby skazańców w obozie koncentracyjnym Auschwitz i rozszerzająca się jego zła sława w miarę zwiększania jego funkcji eksterminacyjnych – wpłynęły na decyzję Witolda Pileckiego, by tam dobrowolnie się udać. Zamiar ten zrealizował 19 września 1940 r. podczas łapanki na Żoliborzu, skąd pod nazwiskiem Tomasza Serafińskiego dostał się do Auschwitz jako więzień nr 4859, aby zorganizować tam pracę konspiratorską. Na terenie obozu utworzył Związek Organizacji Wojskowej: obozowy ruch oporu. Wysyłał z obozu wiadomości i meldunki o zbrodniach hitlerowskich, które potem docierały na Zachód. Obozowe przeżycia nie tylko nie załamały Pileckiego psychicznie, ale jakby dodatkowo mobilizowały do walki i do działania. W nocy z 26 na 27 kwietnia 1943 roku Witold postanowił uciec z obozu z dwoma swoimi przyjaciółmi (Janem Redzejem i Edwardem Ciesielskim). Po ucieczce napisał pierwszy Raport z pobytu w obozie ze szczegółowym opisem zbrodni popełnianych w Auschwitz     oraz precyzyjnym planem akcji zbrojnej. W 1944 r. wziął udział  w Powstaniu Warszawskim, a po upadku powstania dostał się do niewoli, najpierw przebywał w obozie Lamsdorf, a potem Murnau. Po wyzwoleniu  29 kwietnia 1945 r. Pilecki przedostał się do Włoch i został oficerem II Korpusu Polskiego. We Włoszech napisał obszerny Raport z pobytu w KL Auschwitz. Po otrzymaniu zadania od generała Andersa Pilecki wrócił do Polski i rozpoczął działalność konspiracyjną, którą przerwało aresztowanie przez Urząd Bezpieczeństwa 8 maja 1947 roku. Umieszczony w warszawskim więzieniu na Mokotowie  i poddany okrutnym torturom, po pokazowym procesie został skazany na karę śmierci i zamordowany strzałem w potylicę 25 maja 1948 roku. Rozstrzygnięcia zapadały poza salą sądową. Proces w swym założeniu miał dostarczyć materiału propagandowego na potwierdzenie tezy o szpiegowskiej działalności grupy „Witolda” i współpracy z Niemcami w czasie okupacji. Ponadto miał stać się środkiem sterroryzowania społeczeństwa w jego odruchach niepodległościowych.  Dlatego oskarżyciel żądał dla oskarżonych kary śmierci. W ostatnim słowie oskarżeni odrzucili zarzut szpiegostwa i świadomego uczestnictwa w działalności tego typu, podkreślali natomiast postawę żołnierskiej służby w dobrej sprawie.

 

,,idź wyprostowany wśród tych co na kolanach”

 Rotmistrz Witold Pilecki – krótko o życiu.

Znamienne są słowa Witolda Pileckiego, opisujące pobyt w tym więzieniu: „Oświęcim to była igraszka…” Jego szczątków nigdy nie odnaleziono. Rotmistrz Witold Pilecki był człowiekiem ze wszech miar niezwykłym. Przez europejskich historyków jest zaliczany do sześciu najodważniejszych ludzi europejskiego ruchu oporu. Niezłomny żołnierz, wielki patriota, człowiek głęboko wierzący i oddany ojciec rodziny. Również artysta oraz społecznik pomagający ludziom. Bohater, chociaż on sam pewnie tak o sobie nie myślał. Kochał Ojczyznę ponad wszystko i służył Jej, ale zapłacił za tę miłość najwyższą cenę. Oprawcy Witolda Pileckiego na zawsze chcieli wymazać jego postać ze świadomości narodu i kart historii. Przez wiele lat nie było można o nim mówić.

Skip to content