Dla Kandydatów

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DO KLASY I
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W WOJKOWICACH
REKRUTACJA

UWAGA!  

Informacja dotycząca składania wniosku do szkoły!

Podczas rekrutacji do ZSOiT w Wojkowicach na rok szkolny 2024/25, kandydat po wprowadzeniu podania przez system rekrutacji elektronicznej VULCAN składa wniosek o przyjęcie jedynie do szkoły pierwszego wyboru wraz z ewentualnymi dodatkowymi   dokumentami (np.: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niepełnosprawności lub inne dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej) w następujący sposób:

  1. drogą elektroniczną za pomocą platformyVULCAN,
  2. wysyłając wydrukowany wniosek pocztą na adres:

Zespół Szkół  
Ogólnokształcących i Technicznych
w  Wojkowicach
ul. Źrałków 1
42-580 Wojkowice

  1. osobiście w sekretariacie szkoły.

Otrzymanie  wniosku  drogą  elektroniczną lub pocztą szkoła potwierdzi drogą mailową na adres wskazany we wniosku.

Dnia 16 maja rusza nabór do szkół ponadpodstawowych. Kandydat zakłada konto internetowe w systemie elektronicznej rekrutacji. Rejestracji w systemie dokonuje się na stronie www.slaskie.edu.com.pl.

W systemie elektronicznej rekrutacji kandydat posługuje się numerem PESEL, na który można założyć tylko jedno konto.

 Proces zakładania konta składa się z następujących etapów

  1.  Informacje – wybranie z listy miejscowości i nazwy macierzystej szkoły podstawowej
  2.  Dane osobowe – uzupełnienie swoich danych osobowych
  • Podanie adresu email jest niezbędne, gdyż pozwala na przywrócenie konta w sytuacji zapomnienia/zagubienia hasła
  1.  Dane rodziców – uzupełnienie danych rodziców/opiekunów prawnych
  2.  Preferencje – wybór szkół i oddziałów i ułożenie ich w kolejności od najbardziej pożądanego do najmniej
  3.  Drukowanie wniosku – wygenerowanie loginu i hasła, zapisanie go oraz zapamiętanie szkoły I wyboru.

Wniosek może zostać wydrukowany w ostatnim kroku  (tuż po założeniu konta), możliwe jest też zakończenie pracy w systemie i wydrukowanie wniosku dopiero po upewnieniu co do poprawności dokonanych wyborów szkół.

Uwaga! Istnieje możliwość rejestracji kandydata na platformie naborowew w szkole pierwszego wyboru (szkoła wybrana na miejscu pierwszym) po uprzednim ustaleniu terminu z osobą odpowiedzialną za elektroniczny nabór w szkole ponadpodstawowej.

ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI

OFERTA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

 

KLASA POŻARNICZO-RATOWNICZA KLASA POLICYJNO-PRAWNA
KLASA
RESOCJALIZACYJNO-KRYMINOLOGICZNA
KLASA STRAŻY GRANICZNEJ
OFERTA TECHNIKUM
TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU TECHNIK
LOTNISKOWYCH SŁUŻB OPERACYJNYCH
TECHNIK ARANŻACJI WNĘTRZ
Skip to content